Archive for February, 2012

Vastine Stora Enson viestintäjohtajalle

February 3, 2012

Rikkomukset yleisiä Stora Enson toiminnassa (vastine 25.1. Etelä-Saimaassa julkaistuun tekstiin)

Stora Enson viestintäjohtaja Kirsi Seppäläinen arvosteli yhtiön
toiminnasta tehtyä Punaisen metsän hotelli -dokumenttielokuvaa tällä
palstalla (25.1.). Elokuva kertoo Stora Enson
Kiinassa tekemiin maakauppoihin liittyvästä väkivallasta ja
toimittajien työn hankaloittamisesta.

Stora Enson viestintäjohtajana Kirsi Seppäläinen luonnollisesti
selittelee työnantajansa toimia aivan kuin kyseessä olisivat
yksittäiset rikkeet. Ottaen huomioon, että Stora Ensolla on
vastaavanlaisia ongelmia useammalla mantereella, tästä ei voi olla
kyse.

Nämä ongelmat osoittavat, että Stora Enso ei ole globaalissa
strategiassaan valmistautunut paikallisiin ongelmiin. Suomessa tämä
valmistautumattomuus synnytti esim. Kemijärven massaliikkeen.

Vaikka Mika Koskisen Punaisen metsän hotelli -dokumentin kuvaama Stora
Enson maanhankintaan liittyvä väkivalta edustaisi vain vähäistä määrää
vuokrasopimuksista, on se silti todellista. Se osoittaa, että Stora
Enso on turvautunut yhteistyökumppaneihin, jotka ovat valmiita
käyttämään
arveluttavia menetelmiä.

Maanhankinnassaan Stora Enso on toiminut piittaamatta paikallisesta
lainsäädännöstä muuallakin. Esimerkiksi Brasiliassa sekä
maauudistusviranomaiset että oikeusistuimet ovat tuominneet Stora
Enson ja sen yhteistyökumppanit niin maanhankintaan kuin sademetsien
hakkuuseen liittyvistä rikkeistä.

Vaikka tilanne Kiinassa olisi parantunut – tai parantumassa,
kirjoittaahan Kirsi Seppäläinen yhtiön vasta neuvottelevan parhaillaan
lainmukaisista sopimuksista – Stora Enso on toiminut Kiinassa ja
maailmalla hyvin kyseenalaisin keinoin.

Eräiden elokuvassa esiintyvien henkilöiden osalta tilanne ei
todistettavasti ole parantunut. Pahoinpideltyjen kyläläisten oikeuksia
ajanut lakimies Yang Zaixin on yhä vangittuna. Human Rights Watch on
tunnustanut lakimies Yangin poliittiseksi vangiksi.

Stora Enso voisi halutessaan maksaa korvauksia väkivaltaisuuksissa
loukkaantuneille ja kuolleiden omaisille, käyttää arvovaltaansa
lakimies Yang Zaixinin vapauttamiseksi ja siirtyä pois
monokulttuuriplantaaseista luonnon monimuotoisuutta edistäviin
pienviljelymalleihin.
Näin yritys ei kuitenkaan ole tehnyt.

Taru Salmenkari
Maattomien ystävät

Noora Ojala
Maan ystävät