Kirjallinen vaatimus Stora Enson yhtiökokoukselle

Stora Enso Oyj:n hallitus

Asia: Kirjallinen vaatimus yhtiökokoukselle kuuluvan asian ottamisesta yhtiökokouksen käsittelyyn 2011

Allekirjoittaneet osakkeenomistajat vaativat, että tässä kirjeessä tehty ehdotus otetaan yhtiökokouksen asialistalle.

Allekirjoittaneet ovat seuranneet huolissaan Stora Enson toiminnan sosiaalisista vaikutuksista Brasiliassa ja Kiinassa. Olemme sitä mieltä, että Stora Enso on vakavasti aliarvioinut leviämiseen liittyviä sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia riskejä. Lisäksi yritys on syytettynä lukuisissa oikeusprosesseissa niin Kiinassa kuin Brasiliassa, mutta on julkisesti (mm. Yle Uutiset 8.10.2010) vähätellyt näitä. Stora Enson tiedotusjohtaja ja pääjohtaja ovat toistuvasti julkisuudessa vähätelleet brasilialaisen oikeuslaitoksen Brasilian lain mukaisia toimia ja väittäneet Bahian osavaltion oikeusasiamiessyyttäjän ”uskottavuutta” vähäiseksi.Tämä aggressiivinen viestintästrategia on myös ristiriidassa yhtiön julkisesti Sustainability Performance 2009 -raportissa korostaman dialogin ja oppimisen kanssa. Osakkeenomistajina olemme huolissaan asian ja sen käsittelytavan vaikutuksesta yhtiön maineeseen ja arvoon. Vaadimme osakeyhtiölain 9. luvun 7. pykälän nojalla, että Stora Enson seuraavassa varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään kokouskutsussa erikseen mainittavat vaatimuksemme:

1. Vaadimme, että yhtiön johto esittelee Stora Enson ja sen tytäryhtiöiden suunnittelemat sellulinjastojen laajennushankkeet Brasiliassa ja selvityksen siitä mistä raaka-aine uusille sellulinjoille aiotaan hankkia

2. Vaadimme yhtiön johdolta selvityksen siitä, miten julkisuudessa esillä ollut kritiikki on muuttanut Stora Enson strategiaa ja millä tavoin dialogia kritiikkiä esittäneiden tahojen kanssa aiotaan jatkaa

3. Vaadimme, että yhtiön johto selvittää yhtiökokoukselle Brasiliassa ja Kiinassa käynnissä olevien juridisten maakiistojen ja yhtiötä vastaan nostettujen oikeusjuttujen nykytilanteen, sekä mihin toimenpiteisiin yhtiö on ryhtynyt vähentääkseen sitä vastaan nostettavia prosesseja jatkossa

4. Vaadimme, että yhtiökokous velvoittaa yhtiön johdon toteuttamaan riippumattomalla, ja kaikkien Brasilian ja Kiinan maakonfliktien osapuolien silmissä uskottavalla taholla, selvityksen Kiinan ja Brasilian plantaasien ympäristöllisistä, poliittisista, kulttuurisista ja sosiaalisista vaikutuksista

Otto  Bruun
Thomas Wallgren
Niklas Toivakainen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: