Archive for March, 2010

Suomen tulee muuttaa biopolitiikkaansa Brasiliassa ja muualla etelässä

March 30, 2010

Lauantaina väitellyt tutkija Markus Kröger kirjoittaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tuoreessa raportissa Suomen biopolitiikasta ja ihmispääomavaltaisesta maatalousmallista.

“Laajan mittakaavan selluinvestoinnit Brasiliassa ovat hyvä esimerkki Suomen nykyisin harjoittaman biopolitiikan eli metsä- ja maatalouspolitiikan sekä investointipolitiikan ongelmista kehitysmaissa. Yli miljoona tonnia sellua vuodessa tuottavat uudet tehtaat tarvitsevat noin 100.000 hehtaaria eukalyptusplantaaseja tehtaan ympäriltä. Investoinnit ovat hyvin pääomavaltaisia ja koneistettuja. Työllisyys on heikentynyt ja pientilat vähenneet selluinvestointien myötä, sillä Brasilian maaseudulla asuu edelleen maatyöläisiä, jotka ovat investointien myötä siirtyneet kaupunkeihin. Tämä prosessi jatkuu edelleen selluinvestointien laajetessa. Olisikin syytä pohtia kuinka nykyistä laajan mittakaavan sellumallia tulee muuttaa. Kuinka luoda selluinvestointeja, jotka eivät seuraa agribisneksen negatiivisia vaikutuksia?”

Julkaistu EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISUSSA 1/2010, TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 27

Osmo Kuusi, Sirpa Kurppa ja Jussi Pakkasvirta (toim.)
LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN
Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia  globaaleissa puitteissa 2010-2050

Tiedote: Murha Bahialla – SE:n harkittava liiketoimiaan uudelleen

March 26, 2010

Brasilialaisen selluyhtiön Fibrian palkkaamat vartijat murhasivat 16.3.2010 polttopuita yhtiön plantaaseilta keränneen pienviljelijän etelä-Bahialla.

Vartijat avasivat tulen Henrique de Souza Pereiraa (24) ja tämän isää Osvaldo Pereira Bezerraa kohtaan, kun he olivat matkalla kotiin luvattomalta puunkeruumatkaltaan. Vartijat mursivat Osvaldo Pereiran käden ja ampuivat Henrique de Souzaa, ja jättivät tämän kuolemaan. Tappo tapahtui Fibrian mailla, josta viedään puuta sellutehtaalle Espirito Santon osavaltion puolelle.
 Fibria omistaa yhdessä Stora Enson kanssa Veracel-sellutehtaan etelä-Bahialla.

Henrique de Souza Pereira oli yksi lukuisista köyhistä pienviljelijöistä, jotka yrittävät selvitä hengissä laajojen selluplantaasien naapureina. Vastaavia eukalyptusplantaasien vartijoiden tekemiä tappoja on viime vuosina sattunut useita eri puolilla Brasiliaa: vartijat ovat ampuneet puiden tähteitä kerääviä paikallisasukkaita, joiden toimeentulomahdollisuudet heikkenevät yhtiöiden laajentaessa eukalyptus-peltojaan. Monin paikoin yhtiöt ovat vallanneet maita paikallisasukkailta, jotka eivät tunne tai kykene puolustamaan oikeuksiaan. Onneksi kuolemantapauksia ei ole vielä tapahtunut Veracel-tehtaan plantaaseilla – Stora Enson onkin pidettävä huolta ettei näin pääse käymään.

Maattomien ystävien mielestä Stora Enson tulisi vakavasti harkita uudelleen yhteistyön jatkamista Fibrian kaltaisten yrityksen kanssa, vähintään tulisi painostaa liikekumppania muuttamaan asennettaan. Fibrian tiedotteen mukaan vartijat ampuivat de Souzaa, kun hän oli poistumassa plantaasilta ja käyttäytyi väkivaltaisesti. Tiedotteensa mukaan ”Fibria haluaisi huomauttaa osavaltion viranomaisille huolensa puuvarkauksien lisääntymisestä Etelä-Bahialla, mikä luo riskin konflikteihin joissa menetetään ihmishenkiä, kuten nyt tapahtui.”

Paikallisten kansalaisjärjestöjen mukaan alueen maattomat maatyöläiset, etenkin afrobrasilialaiset orjien jälkeläiset eli quilombot, ovat kriminalisoinnin kohteina. Heitä syytetään puiden väitetyistä ”ryöstöistä” selluyhtiöiden mailla, jotka ovat vuosisatoja olleet paikallisyhteisöjen yhteiskäytössä ja joilta he ovat saaneet elantonsa. Surmansa saanut Henrique de Souza Pereira oli quilombola-yhteisön jäsen. Brasilian viranomaiset eivät ole onnistuneet toteuttamaan maauudistusta, joka antaisi heille tai alueen muille perinteisille yhteisöille oikeudet maahan. Sen sijaan sotilaspoliisit ja vartijat ovat ahdistelleet jatkuvasti ja yhä väkivaltaisemmin paikallisyhteisöjä. Suuryhtiöt, mukaan lukien Veracel, ovat vartijaliikkeiden palkkauksen lisäksi tukeneet suoraan sotilaspoliisia lahjoittamalla parakkeja ja autoja.

Brasilialaiset kansalaisjärjestöt vaativat palauttamaan intiaanien ja muiden perinteisten kansojen maat, joita selluyhtiöt ja niiden bulvaanit ovat kahmineet. Fibria-yhtiö tulee viipymättä saattaa edesvastuuseen Henrique de Souza Pereiran murhasta. Maattomien ystävät tukee näitä vaatimuksia.

Tapaus selittää osaltaan miksi Eunapoliksen kunnassa toimiva Bahian osavaltion syyttäjä João Alves da Silva Neto on tehnyt konfliktinratkaisuesityksen Veracel-yhtiölle aluetta vaivaavien vakavien maakiistojen ratkaisemiksi. Syyttäjä on viime vuosina nostanut Veracelin arveluttavista liiketoimista useita kanteita, jotka ovat johtaneet myös tuomioihin.

Silva Neton konkreettisessa ratkaisuesityksessä Veracel myöntyisi:
1) palauttamaan osan plantaasialueistaan sademetsäksi ja pysäyttämään uusien eukalyptys-plantaasien istuttamisen Eunapoliksen alueella.
2) palauttamaan maareformiin osoitettuja maita (areas devolutas) vähintään 5 000 hehtaaria, jotta ne voidaan käyttää maareformiin.
3) osoittamaan kolme prosenttia plantaaseistaan puun monimuotoiseen käyttöön, maaseudun asukkaiden poltto- ja rakennuspuuksi. Eunapoliksen alueen maaseudulla on nyt kova paine käyttää laittomasti suojeltujen alueiden puuta, kun kaikki plantaasien puu menee selluksi.

Veracel-yhtiö ei ole tiettävästi vastannut sovintoesitykseen. Sen sijaan yhtiö suunnittelee viranomaisten mukaan toista selluntuotantolinjaa, joka kaksinkertaistaisi tehtaan kapasiteetin ja raaka-aineen tarpeen, mikä tekisi esitetyn sovun mahdottomaksi. On selvää, että yhtiö ei voi enää laajentua alueella joutumatta vielä vakavampaan konfliktiin.

Maattomien ystävät ja Maan ystävät kehottavat Stora Ensoa tarttumaan sovintoehdotukseen. Syyttäjän vaatimukset eivät ole yhtiön voiton tekemisen kannalta merkittäviä vaan kyse on minimaalisesta yhteiskuntavastuusta liiketoiminnassa, joka tuottaa 40 prosentin voittoa.

Maattomien ystävät ry ja Maan ystävät ry

Hyökyaalto Katajanokalle 31.3.?

March 25, 2010

Stora Enson osakkeenomistajat kokoontuvat Helsingin Katajanokan Marina Congress Centerissä ke 31.3.

Ilmastotoimintaryhmä Hyökyaalto on kutsunut tilaisuuden kunniaksi yhteiseen tempaukseen:

“Tule mukaan kertomaan Stora Enson omistajille, että paras ympäristöteko on irtisanoutua yhtiön viimeaikaisista toimista ja myydä pois osakkeensa! Stora Enso laajentaa puuplantaasejaan ja siirtää selluntuotantoa globaaliin Etelään, kuten Brasiliaan ja Kiinaan. Eukalyptusplantaasit kuivattavat maaperää, aiheuttavat maakiistoja ja uhkaavat maaseudun paikallisten asukkaiden ruokaturvaa. Stora Enson vastaus kritiikkiin on ollut viherpestä toimintaansa “ilmastoystävälliseksi”. Tarkempi perehtyminen ekologiaan kuitenkin osoittaa, että paperiteollisuus ei toimi hiilinieluna, eikä puupeltoa voi kutsua metsäksi.
Toivotamme kaikki biodiversiteetistä, ilmastosta ja Etelän pienviljelijöiden ihmisoikeuksista kiinnostuneet tervetulleiksi tempaukseen. Näytetään, ettemme katso vain sivusta suuryhtiöiden kyynistä voitontavoittelua. Plantaasien sijaan pienviljelijöiden harjoittama lähi-luomutuotanto on loistava keino ympäristön, ilmaston ja ruoantuotannon takaamiseksi.”

Kokoontuminen klo 14.00 Senaatintorilla -> klo 15.00 Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 7, Helsinki.

www.hyokyaalto.org