Stora Enson tarkoitushakuisista käännöksistä

Stora Enson antoi 23.9. lehdistötiedotteen: yhtiö viittaa kesäkuiseen São Paulon kansalaisjärjestökokoukseensa, jossa se väittää Maattomien edustajan João Paolo Rodriguesin uhkaileen yhtiötä väkivallalla. Tiedotteen mukaan  “liike on julkistanut keskusteluista äänitettyjen nauhojen käännöksen, joka on harhaanjohtava ja vähättelee MST:n edustajan uhkaavia kommentteja.””Maattomien liikkeen asetettua uhkauksen olemassaolon kyseenalaiseksi ja toimitettua julkisuuteen harhaanjohtavan käännöksen keskusteluista, Stora Enso päätti purkaa nauhoilta São Paolon kokouksen osuuden täsmällisen sananmuodon ja käännättää sen riippumattomilla asiantuntijoilla

Stora Enson riippumattomat asiantuntijat ovat kääntäneet João Paolo Rodriguesin puheen loppuosan seuraavalla tavalla:
“Ensinnäkin, niissä kohtaamisissa ja selvittelyissä, joita teillä tulee olemaan, on riski, että syntyy konflikteja, jotka johtavat kuolemaan. Ja se kuolema ei tule jäämään ainoastaan Rio Grande do Sulin hallituksen historiaan – myös Stora Enson historiaan jää kuolema tai vakava ongelma. Luoja meidät siitä varjelkoon!”

Hanna Nikkasen fifi-verkkolehdessä tekemä sujuvampi käännös kuuluu: “Näistä yhteenotoista ja dialogin muodoista: siinä dialogissa, johon te osallistuitte [osoittaa kädessään olevaa sotilaspoliisin ampumaa luotia], me olemme kuolemanvaarassa. Nämä kuolemat eivät jatkossa ole vain Rio Grande do Sulin hallituksen harteilla, vaan ne ovat kuolemia tai ongelmia – luoja meitä niiltä varjelkoon – Stora Enson harteilla.”

Maattomien ystävien tarkka litterointini kohdasta on seuraava:
“Primeiro pelos enfrentamentos e a forma de diálogo, cadê o diálogo aí que você tava ali, que vai ter, nos corremos o risco de ter conflitos com mortes, e essa mortes não vai ser só colocar na memória do governo do Rio Grande do Sul, vai ser mortes que vai para, mortes ou problemas, deus o livre (kohta on hieman epäselvä), para memória de Stora Enso.” Olennaista on, että Rodrigues viittaa tässä kohdassa ironisesti “dialogiin” sotilaspoliisin kanssa, kutsuu siis sotilaspoliisin välineitä eli luoteja Stora Enson dialogiksi, ja pyytää tässä kohdassa jotakuta läsnäolevaa näyttämään sotilaspoliisin luotia, koska oli paikalla kun ampumisia on tapahtunut.

Maattomien ystävien asiantuntijan sanatarkka käännös taas kuuluisi:
”Ensinnäkin näiden yhteenottojen ja dialogin muodosta johtuen, näytäpä sitä dialogia/missä se dialogi on, joka sinulla on/ olithan siellä, me olemme vaarassa joutua kuolemaan johtaviin konflikteihin. Ja nämä kuolemat eivät jää vain Rio Grande do Sulin hallituksen harteille, vaan nämä kuolemat, kuolemat tai ongelmat (ilmeisti vastaa jonkun välihuomautukseen), luoja meitä/teitä (kohta hieman epäselvä) varjelkoon, jäävät myös Stora Enson harteille.”

Juuri ennen Stora Enson siteeraamaa kohtaa João Paulo sanoo: ”Eu imagino que vocês vão ter muitos problemas que vai dar repercussões internacionais.” eli ”Luulen, että teillä tulee olemaan paljon kansainvälistä huomiota herättäviä ongelmia/ ongelmia, joilla on kansainvälisiä vaikutuksia/seurauksia.”

”Vocês vão ter” eli ”teillä tulee olemaan” on siis otettu Stora Enson “riippumattomien asiantuntijoiden käännöksessä” edellisestä, sitaattiin kuulumattomattomasta lauseesta, jossa sillä viitataan kansainvälistä huomiota herättäviin ongelmiin. Sitten varsinaisessa Stora Enson siteeraamassa kohdassa ”nos corremos o risco de ter” eli ”me olemme vaarassa joutua” on korvattu tällä ”teillä tulee olemaan”. Kun MST:n jäseniin viittaava ”nos corremos o risco de ter” vaihdetaan Stora Ensoon viittaavaan ”teillä tulee olemaan”, niin maattomien sijaan kuolemanvaarassa onkin Stora Enso.

Irroittamalla sitaatin ulkopuolinen ”teillä tulee olemaan” lauseyhteydestään ja sijoittamalla se ”me olemme vaarassa joutua” paikalle saadaan tekaistua sitaatti, jossa João Paulo Rodrigues ”uhkaa” Stora Ensoa väkivallalla.

On täysin eri asia puhua kansainvälistä huomiota aiheuttavista ongelmista, kuten João Paulo Rodriguesin ennen Stora Enson siteeraamaa kohtaa tekee, kuin uhata väkivallalla. Joko kääntäjä on ammattitaidoton, eikä osaa erottaa persoonapronomineja toisistaan, tai sitten Stora Enso on tarkoituksella vääristellyt sitaatin sisältöä omien tarkoitusperiensä mukaiseksi.

Joka tapauksessa Stora Enson “riippumattomien asiantuntijoiden” käännöksen sisältö on aivan toinen samaisesta puheesta kuin se sitaatti, joka Helsingin Sanomat julkaisi 30.9., lähteenään Stora Enson tiedotuspäällikkö. Silloin Stora Enso ei tiennyt Maattomien julkaiseman nauhan olemassaoloa, vaan viittaisi omiin nauhoituksiinsa. Stora Enso on siis osoittanut itse, ettei João Paulo Rodrigues tee minkäänlaista väkivaltaista uhkausta.

Maattomien ystävät kysyy, mikä Stora Enson motiivi mahtoi olla kolme viikkoa sitten, kun se kuolemiin viittavilla tekaistuilla sitaateillaan leimasi MSTn väkivaltaiseksi toimittajille, jotka tekivät kriittistä artikkelia yhtiön toiminnasta Brasiliassa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: