Archive for September, 2009

Stora Enson tarkoitushakuisista käännöksistä

September 26, 2009

Stora Enson antoi 23.9. lehdistötiedotteen: yhtiö viittaa kesäkuiseen São Paulon kansalaisjärjestökokoukseensa, jossa se väittää Maattomien edustajan João Paolo Rodriguesin uhkaileen yhtiötä väkivallalla. Tiedotteen mukaan  “liike on julkistanut keskusteluista äänitettyjen nauhojen käännöksen, joka on harhaanjohtava ja vähättelee MST:n edustajan uhkaavia kommentteja.””Maattomien liikkeen asetettua uhkauksen olemassaolon kyseenalaiseksi ja toimitettua julkisuuteen harhaanjohtavan käännöksen keskusteluista, Stora Enso päätti purkaa nauhoilta São Paolon kokouksen osuuden täsmällisen sananmuodon ja käännättää sen riippumattomilla asiantuntijoilla

Stora Enson riippumattomat asiantuntijat ovat kääntäneet João Paolo Rodriguesin puheen loppuosan seuraavalla tavalla:
“Ensinnäkin, niissä kohtaamisissa ja selvittelyissä, joita teillä tulee olemaan, on riski, että syntyy konflikteja, jotka johtavat kuolemaan. Ja se kuolema ei tule jäämään ainoastaan Rio Grande do Sulin hallituksen historiaan – myös Stora Enson historiaan jää kuolema tai vakava ongelma. Luoja meidät siitä varjelkoon!”

Hanna Nikkasen fifi-verkkolehdessä tekemä sujuvampi käännös kuuluu: “Näistä yhteenotoista ja dialogin muodoista: siinä dialogissa, johon te osallistuitte [osoittaa kädessään olevaa sotilaspoliisin ampumaa luotia], me olemme kuolemanvaarassa. Nämä kuolemat eivät jatkossa ole vain Rio Grande do Sulin hallituksen harteilla, vaan ne ovat kuolemia tai ongelmia – luoja meitä niiltä varjelkoon – Stora Enson harteilla.”

Maattomien ystävien tarkka litterointini kohdasta on seuraava:
“Primeiro pelos enfrentamentos e a forma de diálogo, cadê o diálogo aí que você tava ali, que vai ter, nos corremos o risco de ter conflitos com mortes, e essa mortes não vai ser só colocar na memória do governo do Rio Grande do Sul, vai ser mortes que vai para, mortes ou problemas, deus o livre (kohta on hieman epäselvä), para memória de Stora Enso.” Olennaista on, että Rodrigues viittaa tässä kohdassa ironisesti “dialogiin” sotilaspoliisin kanssa, kutsuu siis sotilaspoliisin välineitä eli luoteja Stora Enson dialogiksi, ja pyytää tässä kohdassa jotakuta läsnäolevaa näyttämään sotilaspoliisin luotia, koska oli paikalla kun ampumisia on tapahtunut.

Maattomien ystävien asiantuntijan sanatarkka käännös taas kuuluisi:
”Ensinnäkin näiden yhteenottojen ja dialogin muodosta johtuen, näytäpä sitä dialogia/missä se dialogi on, joka sinulla on/ olithan siellä, me olemme vaarassa joutua kuolemaan johtaviin konflikteihin. Ja nämä kuolemat eivät jää vain Rio Grande do Sulin hallituksen harteille, vaan nämä kuolemat, kuolemat tai ongelmat (ilmeisti vastaa jonkun välihuomautukseen), luoja meitä/teitä (kohta hieman epäselvä) varjelkoon, jäävät myös Stora Enson harteille.”

Juuri ennen Stora Enson siteeraamaa kohtaa João Paulo sanoo: ”Eu imagino que vocês vão ter muitos problemas que vai dar repercussões internacionais.” eli ”Luulen, että teillä tulee olemaan paljon kansainvälistä huomiota herättäviä ongelmia/ ongelmia, joilla on kansainvälisiä vaikutuksia/seurauksia.”

”Vocês vão ter” eli ”teillä tulee olemaan” on siis otettu Stora Enson “riippumattomien asiantuntijoiden käännöksessä” edellisestä, sitaattiin kuulumattomattomasta lauseesta, jossa sillä viitataan kansainvälistä huomiota herättäviin ongelmiin. Sitten varsinaisessa Stora Enson siteeraamassa kohdassa ”nos corremos o risco de ter” eli ”me olemme vaarassa joutua” on korvattu tällä ”teillä tulee olemaan”. Kun MST:n jäseniin viittaava ”nos corremos o risco de ter” vaihdetaan Stora Ensoon viittaavaan ”teillä tulee olemaan”, niin maattomien sijaan kuolemanvaarassa onkin Stora Enso.

Irroittamalla sitaatin ulkopuolinen ”teillä tulee olemaan” lauseyhteydestään ja sijoittamalla se ”me olemme vaarassa joutua” paikalle saadaan tekaistua sitaatti, jossa João Paulo Rodrigues ”uhkaa” Stora Ensoa väkivallalla.

On täysin eri asia puhua kansainvälistä huomiota aiheuttavista ongelmista, kuten João Paulo Rodriguesin ennen Stora Enson siteeraamaa kohtaa tekee, kuin uhata väkivallalla. Joko kääntäjä on ammattitaidoton, eikä osaa erottaa persoonapronomineja toisistaan, tai sitten Stora Enso on tarkoituksella vääristellyt sitaatin sisältöä omien tarkoitusperiensä mukaiseksi.

Joka tapauksessa Stora Enson “riippumattomien asiantuntijoiden” käännöksen sisältö on aivan toinen samaisesta puheesta kuin se sitaatti, joka Helsingin Sanomat julkaisi 30.9., lähteenään Stora Enson tiedotuspäällikkö. Silloin Stora Enso ei tiennyt Maattomien julkaiseman nauhan olemassaoloa, vaan viittaisi omiin nauhoituksiinsa. Stora Enso on siis osoittanut itse, ettei João Paulo Rodrigues tee minkäänlaista väkivaltaista uhkausta.

Maattomien ystävät kysyy, mikä Stora Enson motiivi mahtoi olla kolme viikkoa sitten, kun se kuolemiin viittavilla tekaistuilla sitaateillaan leimasi MSTn väkivaltaiseksi toimittajille, jotka tekivät kriittistä artikkelia yhtiön toiminnasta Brasiliassa?

Stora Enson erikoiset käännökset

September 23, 2009

Stora Enso on nyt kääntänyt uudelleen Joao Paulo Rodriguesin kesäkuisen Sao Paulon tapaamisen puheenvuoron STT:n mukaan näin: “Ensinnäkin, niissä kohtaamisissa ja selvittelyissä, joita teillä tulee olemaan, on riski, että syntyy konflikteja, jotka johtavat kuolemaan. Ja se kuolema ei tule jäämään ainoastaan Rio Grande do Sulin hallituksen historiaan – myös Stora Enson historiaan jää kuolema tai vakava ongelma. Luoja meidät siitä varjelkoon!””Rio Granden selkkauksessa ei ole kyse yhteenotosta poliisin vaan eukalyptuksen kanssa. Se tulee aiheuttamaan erittäin vakavia seuraamuksia myös erityisesti ympäristöongelmien vuoksi, kuten asiantuntijaystävämme täällä jo ovat selittäneet. Jos siis jatkatte toimianne Rio Grande do Sulissa ja selittelette niitä laitoksia, joita tänne ollaan tuomassa, olemme aivan varmoja siitä, että on tulossa monia ongelmia.”

Pari viikkoa sitten Stora Enso kuitenkin toimitti Helsingin Sanomien toimittajalle erilaisen käännöksen suorana sitaattina nauhoituksesta samaisesta kokouksesta, joka julkaistiin HS:n 30.11. artikkelissa suorana lainauksena: “MST ei aloita mitään keskustelua Stora Enson kanssa, ellei Stora Enso lopeta tai jäädytä Rio Grande do Sulin projektiaan. Jos Stora Enso jatkaa projektiaan, MST provosoi lisää konflikteja, väkivaltaa, jopa kuolemantapauksia, joista aiheutuu yhtiölle negatiivista julkisuutta maailmalla.”

Pörssiyhtiö ei valehtele?

September 18, 2009

Fifin Hanna Nikkanen kertoo koko tarinan siitä mitä Brasilian Maattomien liikkeen MST:n João Paolo Rodrigues sanoi ja mitä Stora Enson johtajat väittävät MST:n ja João Paolo Rodriguesin sanovan.  Päätä itse, kuka puhuu totta: Brasilian maattomat julkistivat Stora Enso -nauhan

Stora Enso valehtelee

September 18, 2009

Helsingin Sanomien laajan Stora Enson toimia Brasiliassa käsittelevän artikkelin 30.8. mukaan:

Stora Ensolle MST on vakava ongelma. Viime heinäkuussa yhtiön yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen kutsui MST:n edustajia São Paulossa pidettyyn keskustelutilaisuuteen. Stora Enso nauhoitti tilaisuuden, jonka päätteeksi MST:n ja Via Campsesinan johtoa tilaisuudessa edustanut João Paolo Rodriguez sanoi: “MST ei aloita mitään keskustelua Stora Enson kanssa, ellei Stora Enso lopeta tai jäädytä Rio Grande do Sulin projektiaan. Jos Stora Enso jatkaa projektiaan, MST provosoi lisää konflikteja, väkivaltaa, jopa kuolemantapauksia, joista aiheutuu yhtiölle negatiivista julkisuutta maailmalla.”

HS vahvisti, että lainaus joka on laitettu MST:n João Paolo Rodriguesin suuhun on Stora Enson edustajien siteeraama. Kokouksesta on myös toinen nauhoitus, ja kokousosallistujat vahvistavat, että Stora Enson levittämä sitaatti on perätön.

Rodrigues sanoi nauhoituksen alustavan translitteroinnin mukaan todellisuudessa seuraavaa: “Primeiro, pelos enfrentamentos e as formas de dialogo, cadê o dialogo ai que você estava ai (aponta para bala da PM), nos corremos o risco de ter conflitos com mortes. É essa mortes não vai ser só se colocada na memória do governo de Rio Grande do Sul, vai ser mortes ou problemas – Deus o livrem – para a memória da Stora Enso. O conflito do Rio Grande não é com a brigada, e conflito, que ta um fato especifico e o eucalipto, isso vai ter repercussões gravíssimo é por os problemas em especial de ordem ambienta, pelo que já foi explicado por os nossos especialistas. Por tanto, manter o que vocês estão fazendo no Rio Grande esses elementos que nos estamos trazendo aqui, possivelmente, nos não temos duvida que vai ser muitos problemas pela frente.”

Rodrigues siis sanoo, että “me [eli maattomat] olemme kuolemanvaarassa. Nämä kuolemat eivät jatkossa ole vain Rio Grande do Sulin hallituksen harteilla, vaan ne ovat kuolemia tai ongelmia – luoja meitä niiltä varjelkoon – Stora Enson harteilla”, ja että suuria ongelmia on epäilemättä tiedossa jos Stora Enso jatkaa samoilla toimintatavoillaan.

Ajankohtaista!

September 18, 2009

Tuoreimman tiedon mukaan Stora Enso antanut muun muassa Helsingin Sanomille virheellisiä tietoja MST:n väitetystä väkivaltaisuudesta. Fifi-lehti kertoo.

******

Nälkäpäivä-seminaari nyt perjantaina 18.9. 16.45–20

Tutkija Markus Kröger puhuu klo 18.30  geenimuunteluviljelyn, kemiallisen perinteisen viljelyn ja agroekologian eri projekteista ja näiden suhteesta nälän poistamiseen, Brasilian esimerkkien kautta.
Nälkäpäivä-seminaari pidetään Mannerheim-salissa, joka sijaitsee Uuden ylioppilastalon A-rapun 5. kerroksessa (A-rapussa ei ole hissiä!).

*****

Sunnuntaina 25.10. kello 15 (alustava aika) näytetään Cinemaissí-elokuvafestivaaleilla elokuva MST:n pitkä marssi Andorra-elokuvateatterissa. Samassa yhteydessä Maattomien ystävien Pertti Simula kertoo maaoikeustilanteesta Brasiliassa. Tervetuloa!

******

Seuraava Maattomien ystävien kokous järjestetään Helsingissä keskiviikkona lokakuun 9. osoitteessa Nervanderinkatu 7 C.

Jos ovi ei ole auki, soita 044-3444616. Tervetuloa!

Emme kannusta väkivallan käyttöön!

September 13, 2009

Maattomien ystävät ry haluaa oikaista Stora Enson toimitusjohtajan
virheellisen väitteen (HS 6.9.), jonka mukaan se olisi “juuri se
aktivistiliike, joka Brasiliassa on luvannut jopa väkivaltaa hyväksi
käyttäen aiheuttaa Stora Ensolle negatiivista julkisuutta.”

Maattomien ystävät ei ole myöskään brasilialaisen Maattomien
maatyöläisten liikkeen MST:n ”kannatusyhdistys”, kuten samassa
lehdessä annettiin ymmärtää, vaan riippumaton suomalainen
kansalaisjärjestö.

Karvisen syytös Maattomien ystävien väkivaltaisuudesta on
käsittämätön. Yhdistys edistää sääntöjensä mukaisesti ”yhteistyötä,
solidaarisuutta ja tiedonvälitystä Latinalaisen Amerikan ja muun
maailman demokraattisten maaoikeuksien puolesta toimivien
kansanliikkeiden kanssa.”

Maattomien ystävät pyrkii edistämään myös suoraa demokratiaa, joka on
käytäntönä monissa Etelän kansanliikkeissä. Myös Brasilian 1,5
miljoonan jäsenen MST on suoran demokratian liike. Väkivalta on
demokratialle vieras ajatus. Sama pätee keskustelun osapuolen
panetteluun.

Stora Enso on joutunut maanomistukseen liittyviin väkivaltaisiin
konflikteihin niin Brasiliassa kuin Kiinassakin. Väkivaltaan
syyllistyvät maakiistoissa lähes aina nimenomaan suurmaanomistajien
palkkaamat vartijat ja palkkasotilaat, pistoleirot, sekä
sotilaspoliisit. Vuoden 2008 maaliskuussa Stora Ensokin joutui
pahoittelemaan, että sotilaspoliisi oli pahoinpidellyt 60 naista ja
lasta häätäessään heitä väkivaltaisesti yhtiön puupelloilta
Etelä-Brasiliassa.

Brasilian maanomistuskiistoissa murhattujen brasilialaisten
maatyöläisaktiivien ja ammattiyhdistysjohtajien lista on pitkä.
Maattomien ystävät onkin yrittänyt moneen kertaan kiinnittää Stora
Enson ja sen suuromistajan Suomen valtion huomion näihin vakaviin
ongelmiin: Stora Enson ajattelematon toiminta ajaa yhtiön helposti
tällaisiin konflikteihin. Maattomien ystävät on vaatinut, että Stora
Enso toimisi, paitsi puheissa, myös käytännössä sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävällä tavalla, eikä vaikeuttaisi omilla toimillaan
Brasiliassa kipeästi kaivattua maauudistusta.

Brasilian perustuslain mukaan viljelemätön maa kuuluu maauudistuksen
piiriin, sillä miljoonat maaseudun köyhät odottavat edelleen omaa
maatilkkuaan. Brasilian maanjako on yksi maailman
epätasa-arvoisimmista. Maauudistukset ovat konkreettisia ja ehkä
nopeimpia tapoja vähentää köyhyyttä, lisätä tasa-arvoa sekä edistää
ekologisesti kestävää kehitystä koko maailmassa.
Helsingin Sanomissa esiin nousseet uutiset ovat tervetullut lisä
keskusteluun. Maankäyttöön voimakkaasti vaikuttavien kansainvälisten
yritysten toiminnan vaikutusten seuraaminen on Suomessa vasta lähdössä
käyntiin.

Sampo Villanen, puheenjohtaja, Maattomien ystävät ry
HS – Mielipide – 10.9.2009

Ks. “Stora Enson jättipotti“,
Helsingin Sanomien Sunnuntai-sivuilla 30.8.2009
Valtion Solidium ei aio puuttua Stora Enson rikossyytteisiin Brasiliassa“,
HS – Kotimaa – 31.8.2009
Jouko Karvinen: “Stora Enso toimii Brasiliassa vastuullisesti”,
HS – Sunnuntai – 6.9.2009
Jarkko Lyytinen ja Tommi Nieminen: “Toimittajat vastaavat”,
HS – Sunnuntai – 6.9.2009
Markus Kröger: “On syytä pysyä faktoissa”,
HS – Mielipide – 13.9.2009
Valtio-omisteisten yhtiöiden vaalituet ulkomaille aiotaan selvittää“,
HS 14.8.2009
Stora Enson maakiistat Kiinassa nostattavat syytteitä väkivallasta“,
HS 26.4.2009
Stora Enso myöntää alihankkijansa olleen mukana kuolemantapauksessa Kiinassa“,
HS 29.4.2009
“Viranomaiset uhkailivat lakimiestä Stora Enson maakunnassa Kiinassa”,
HS 13.6.2009
Stora Enso pahoittelee väkivaltaa Brasiliassa“,
STT 12.3.2008

Valtio-omistajan valvottava Stora Ensoa

September 2, 2009

Maattomien ystävät ry:n mukaan Stora Enson tytäryhtiö on toiminut yksiselitteisen lainvastaisesti Brasiliassa. Veracel-selluyhtiön ei epäillä syyllistyneen pelkästään ympäristö- ja maaoikeusrikoksiin, vaan yhtiön toimia tutkitaan myös järjestelmällisenä rikollisuutena. Sen epäillään sekaantuneen muun muassa rahanpesuun, veronkiertoon ja korruptioon.

Helsingin Sanomissa 30.8. valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Häkämies siirtää vastuun valtion sijoitusyhtiö Solidiumille. Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kuitenkin kieltäytyy edes tutkimasta Stora Enson väärinkäytöksiä. Solidiumilla ja Kelalla olisi kuitenkin yhteensä 35 %:n äänimäärällään määräysvalta Stora Ensossa.

”Hallituksen vastuuttomuus on uskomatonta: jos edes rikosepäilyt eivät kiinnosta, niin mikä sitten?” puuskahtaa Maattomien ystävien puheenjohtaja Sampo Villanen. ”Suomen hallitus uskoo liiketoiminnassa ajopuuteoriaan, mikä on aiheuttanut useita sotkuja ja rikossyytteitä ulkomailla ja turhaa työttömyyttä Suomessa”, Villanen jatkaa
Maattomien ystävien mukaan on täysin kiistatonta, ettei Brasilian Stora Enson toimintakulttuuri kestä lähempää tarkastelua, vaan on korruption ryvettämä.

Stora Enso on sekaantunut yhteisyritystensä kautta jopa kuolemiin johtaneisiin konflikteihin. Stora Enso ja sen ja Aracruzin yhteisyritys Veracel Celulose ovat rahoittaneet paitsi heitä jatkuvissa maakiistoissa tukevia johtavia poliitikkoja, myös Bahian osavaltion sotilaspoliisia. Stora enso vaalirahoitti Rio Grande de Sulin osavaltion kuvernööriä, jonka sotilaspoliisit lähetettiin häätämään väkivaltaisesti Stora enson maista vallanneita naisia maaliskuussa 2008. Stora Enso on keskellä konfliktia, jossa se pyrkii yhtenä suurmaanomistajana ja rahoittamiensa poliitikkojen avulla estämään maan käyttämistä ruoan viljelyyn. Maattomien ystävät on syvästi huolestunut selluyhtiöiden aiheuttamista sosiaalisista ongelmista Brasiliassa.

Veracel Celulosella on Bahian osavaltiossa Brasiliassa 205 000 hehtaaria maata, joista noin 20 000 hehtaaria on julkista maata. Veracelin maakeinottelu nostaa maan hintaa ja ehkäisee Brasilian perustuslaissa edellytetyn maauudistuksen toteuttamista, jolla myös maattomille maatyöläisille jaettaisiin viljelysmaata. Brasilian perustuslain artiklan 188 mukaan julkisten maiden käytön tulee olla yhteensopiva maatalouspolitiikan ja kansallisen maauudistussuunnitelman kanssa.

Huhtikuun alussa Brasilian Maattomien maatyöläisten liike MST valtasi Veracelin laittomasti haltuun ottamalle julkiselle maalle perustettuja eukalyptusplantaaseja ja istutti niiden tilalle ruokakasveja, kuten maissia ja papuja. Viisi tuhatta maatonta perhettä häädettiin eukalyptusplantaasilta heinäkuun lopulla. Häädön aikana yksi maaton kuoli. MST valtasi saman alueen uudelleen elokuun alussa, jolloin kävi ilmi, että Veracel oli tuhonnut maattomien viljelemän ruokasadon.

Maattomien ystävät ry. vaatii, että Stora Enson puoliksi omistama Veracel poistuu valloittamiltaan julkisilta mailta ja että Suomen valtio vihdoin kantaisi vastuunsa valvoa Stora Enson toimia Brasiliassa.

Yhteystiedot

Sampo Villanen
puheenjohtaja, Maattomien ystävät ry
p. 040 528 3641

Jakelu:
Lehdistö
Ministeri Häkämies
Solidium
Eduskunta / Valtiovarainvaliokunta / työ- ja elinkeinojaosto