Tiedote Stora Enson yhtiökokouksen osallistujille

Maattomien ystävät ry  Helsingissä 1.4.2009

Maattomien ystävät ry:n mukaan Stora Enson Brasilian strategian riskikartoitukset ovat pahasti epäonnistuneita. On täysin mahdollista, että yhtiö tulee tekemään Brasiliassa mittavia tappioita, kuten kävi Pohjois-Amerikan epäonnistuneissa kaupoissa. Tässä tiedoksi suurimpia riskejä yhtiökokousedustajille.

Riskit ovat merkittävät, sillä:

–    Stora Enso oyj:n osaksi omistama brasililainen yritys Veracel Celulose SA. on heinäkuussa 2008 tuomittu Bahian osavaltiossa tehtaan lupavaatimusten rikkomisesta ja laittomista sademetsähakkuista mittaviin sakkoihin. Vaikka Veracel on valittanut tuomiosta, on odotettavissa, että ajan myötä oikeus tulee toteamaan Veracelin syylliseksi lupavaatimusten rikkomiseen. Viranomaiset tulevat vaatimaan kyseisten eukalyptusplantaasien korvaamista sademetsällä. Yhtiö on aliarvioinut ympäristövaikutusten riskit Brasiliassa.

–    Eteläisen Rio Grande do Sulin osavaltion hanke on pysähtynyt, sillä Stora Ensolle ei ole myönnetty lupaa omistaa maata, jota se on jo johtajiensa nimiin rekisteröidyn yrityksen kautta hankkinut (ainakin 50.000 hehtaaria). Maat sijaitsevat kansallisella turvavyöhykkeellä raha-alueella ja yhtiö on yrittänyt muuttaa liittovaltion kansanedustajien lakialoitteiden avulla lakia, jonka mukaan ulkomaisten yritysten pitää saada Brasilian Kansallisen turvaneuvoston sekä Maainstituutin (Incra) lupa maan ostamiseksi turvavyöhykkeeltä. Yhtiö on aliarvioinut Brasilian maanomistuksen määräyksiin liittyvät riskit.

–    Lakialoite turvallisuusvyöhykkeen muuttamisesta ei ole edennyt eikä maanomistuslupaa ole annettu. Maan lakien muuttaminen ei ole ollut yhtä helppoa kuin Stora Enson johto on olettanut, ja viimeaikaiset Korkeimman oikeuden päätökset alkuperäiskansojen reservaateista rajavyöhykkeellä osoittavat, että lakia on tältä osin vaikea muuttaa. Muut keinot ovat vähissä tai olemattomia. Näin ollen Stora Enso tulee mitä todennäköisemmin menettämään hankitut 50.000 hehtaaria ja yhtiö joutuu vielä maksamaan mittavia sakkoja laittomasta toiminnasta. Yhtiö aliarvioinut tässä yhteydessä maan kansalliseen turvallisuuteen liittyvät riskit.

–    Stora Enso on ajautunut Brasiliassa vakavaan konfliktiin paitsi paikallisviranomaisten myös merkittävien miljoonien jäsenien kansanliikkeiden kanssa. Vuosi sitten sadat Brasilian Maattomien kansanliikkeen naiset ja lapset valtasivat mielenosoituksellisesti ja väkivallattomasti yhden Stora Enson omistaman laittoman plantaasin: sotilaspoliisi hääsivät yhtiön pyynnöstä naiset ja lapset kovaotteisesti yhtiön tilalta ja 70 naista loukkaantui poliisien väkivaltaisista otteista. Stora Enso on itse tuominnut tapahtuman. Vakava konflikti ei näyty rauhoittuvan, vaan päinvastoin on odotettavissa lisää valtauksia ja liikkeiden nostamia oikeusjuttuja. Stora Enso ei ole suostunut vieläkään dialogiin maattomien liikkeiden kanssa Brasiliassa, yhtiön toimitusjohtajan Jouko Karvisen päinvastaisista vakuutteluista huolimatta. Yhtiö on aliarvioinut pahasti maahankintaan liittyvät sosiaaliset seuraukset ja riskit.

–    Stora Enso on rahoittanut kansanedustajien, kuvernöörien ja paikallispoliitikkojen vaalikampanjoita ja muutekin sotkeutunut paikalliseen politiikkaan. Vuoden 2006 vaaleissa Stora Enso antoi brasilialaisten poliitikkojen vaalikampanjoihin suoraan 365 812 euroa yhtiön toimitusjohtajan mukaan, ja epäsuorasti paljon enemmän yhteisyritys Veracelin kautta. Nämä luvut eivät täsmää Brasilian virallisen vaalirahoitustilaston kanssa (www.tse.gov.br), eikä näitä lukuja löydy myöskään vuosikertomuksesta, toisin kuin toimitusjohtaja väittää. Yhtiö on aliarvioinut Brasiliassa noudatetun strategian poliittiset riskit.

Brasilialaiset ja suomalaiset kansalaisliikkeet ovat jo pitkään vaatineet, Brasilian paikallisten viranomaisten ohella, että Stora Enson tulee noudattaa Brasilian lakeja. Stora Enson johto on väistellyt ja vähätellyt järjestelmällisesti näitä vaatimuksia.

Vaikka yhtiön toimiva johto voi yrittää peitellä Brasilian operaatioiden sisältämiä riskejä, ja vaikka oikeuslaitos on Brasiliassa kankea ja lakien toimenpanoa voidaan pitkittää, on silti hyvin todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin strategia ja laittomuudet johtavat tuomioihin myös korkeammissa oikeusistuimissa ja niistä koituviin taloudellisiin ja imagotappioihin.
Stora Enso tulisi yksinkertaisesti noudattaa Brasilian lakeja. Se on kaiken yhteiskuntavastuullisuuden välttämätön ja ensimmäinen ehto. Yhtiön toiminnan on perustuttava sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle strategialle, jollaista nykyiset Brasilian operaatiot eivät selvästikään noudata. On mitä suurimmissa määrin osakkeenomistajien etujen mukaista on varmistaa, että yhtiön johto toteuttaa eettistä ja kestävää, vähäriskistä strategiaa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: