Archive for March, 2009

Tiedote Stora Enson yhtiökokouksen osallistujille

March 31, 2009

Maattomien ystävät ry  Helsingissä 1.4.2009

Maattomien ystävät ry:n mukaan Stora Enson Brasilian strategian riskikartoitukset ovat pahasti epäonnistuneita. On täysin mahdollista, että yhtiö tulee tekemään Brasiliassa mittavia tappioita, kuten kävi Pohjois-Amerikan epäonnistuneissa kaupoissa. Tässä tiedoksi suurimpia riskejä yhtiökokousedustajille.

Riskit ovat merkittävät, sillä:

–    Stora Enso oyj:n osaksi omistama brasililainen yritys Veracel Celulose SA. on heinäkuussa 2008 tuomittu Bahian osavaltiossa tehtaan lupavaatimusten rikkomisesta ja laittomista sademetsähakkuista mittaviin sakkoihin. Vaikka Veracel on valittanut tuomiosta, on odotettavissa, että ajan myötä oikeus tulee toteamaan Veracelin syylliseksi lupavaatimusten rikkomiseen. Viranomaiset tulevat vaatimaan kyseisten eukalyptusplantaasien korvaamista sademetsällä. Yhtiö on aliarvioinut ympäristövaikutusten riskit Brasiliassa.

–    Eteläisen Rio Grande do Sulin osavaltion hanke on pysähtynyt, sillä Stora Ensolle ei ole myönnetty lupaa omistaa maata, jota se on jo johtajiensa nimiin rekisteröidyn yrityksen kautta hankkinut (ainakin 50.000 hehtaaria). Maat sijaitsevat kansallisella turvavyöhykkeellä raha-alueella ja yhtiö on yrittänyt muuttaa liittovaltion kansanedustajien lakialoitteiden avulla lakia, jonka mukaan ulkomaisten yritysten pitää saada Brasilian Kansallisen turvaneuvoston sekä Maainstituutin (Incra) lupa maan ostamiseksi turvavyöhykkeeltä. Yhtiö on aliarvioinut Brasilian maanomistuksen määräyksiin liittyvät riskit.

–    Lakialoite turvallisuusvyöhykkeen muuttamisesta ei ole edennyt eikä maanomistuslupaa ole annettu. Maan lakien muuttaminen ei ole ollut yhtä helppoa kuin Stora Enson johto on olettanut, ja viimeaikaiset Korkeimman oikeuden päätökset alkuperäiskansojen reservaateista rajavyöhykkeellä osoittavat, että lakia on tältä osin vaikea muuttaa. Muut keinot ovat vähissä tai olemattomia. Näin ollen Stora Enso tulee mitä todennäköisemmin menettämään hankitut 50.000 hehtaaria ja yhtiö joutuu vielä maksamaan mittavia sakkoja laittomasta toiminnasta. Yhtiö aliarvioinut tässä yhteydessä maan kansalliseen turvallisuuteen liittyvät riskit.

–    Stora Enso on ajautunut Brasiliassa vakavaan konfliktiin paitsi paikallisviranomaisten myös merkittävien miljoonien jäsenien kansanliikkeiden kanssa. Vuosi sitten sadat Brasilian Maattomien kansanliikkeen naiset ja lapset valtasivat mielenosoituksellisesti ja väkivallattomasti yhden Stora Enson omistaman laittoman plantaasin: sotilaspoliisi hääsivät yhtiön pyynnöstä naiset ja lapset kovaotteisesti yhtiön tilalta ja 70 naista loukkaantui poliisien väkivaltaisista otteista. Stora Enso on itse tuominnut tapahtuman. Vakava konflikti ei näyty rauhoittuvan, vaan päinvastoin on odotettavissa lisää valtauksia ja liikkeiden nostamia oikeusjuttuja. Stora Enso ei ole suostunut vieläkään dialogiin maattomien liikkeiden kanssa Brasiliassa, yhtiön toimitusjohtajan Jouko Karvisen päinvastaisista vakuutteluista huolimatta. Yhtiö on aliarvioinut pahasti maahankintaan liittyvät sosiaaliset seuraukset ja riskit.

–    Stora Enso on rahoittanut kansanedustajien, kuvernöörien ja paikallispoliitikkojen vaalikampanjoita ja muutekin sotkeutunut paikalliseen politiikkaan. Vuoden 2006 vaaleissa Stora Enso antoi brasilialaisten poliitikkojen vaalikampanjoihin suoraan 365 812 euroa yhtiön toimitusjohtajan mukaan, ja epäsuorasti paljon enemmän yhteisyritys Veracelin kautta. Nämä luvut eivät täsmää Brasilian virallisen vaalirahoitustilaston kanssa (www.tse.gov.br), eikä näitä lukuja löydy myöskään vuosikertomuksesta, toisin kuin toimitusjohtaja väittää. Yhtiö on aliarvioinut Brasiliassa noudatetun strategian poliittiset riskit.

Brasilialaiset ja suomalaiset kansalaisliikkeet ovat jo pitkään vaatineet, Brasilian paikallisten viranomaisten ohella, että Stora Enson tulee noudattaa Brasilian lakeja. Stora Enson johto on väistellyt ja vähätellyt järjestelmällisesti näitä vaatimuksia.

Vaikka yhtiön toimiva johto voi yrittää peitellä Brasilian operaatioiden sisältämiä riskejä, ja vaikka oikeuslaitos on Brasiliassa kankea ja lakien toimenpanoa voidaan pitkittää, on silti hyvin todennäköistä, että ennemmin tai myöhemmin strategia ja laittomuudet johtavat tuomioihin myös korkeammissa oikeusistuimissa ja niistä koituviin taloudellisiin ja imagotappioihin.
Stora Enso tulisi yksinkertaisesti noudattaa Brasilian lakeja. Se on kaiken yhteiskuntavastuullisuuden välttämätön ja ensimmäinen ehto. Yhtiön toiminnan on perustuttava sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle strategialle, jollaista nykyiset Brasilian operaatiot eivät selvästikään noudata. On mitä suurimmissa määrin osakkeenomistajien etujen mukaista on varmistaa, että yhtiön johto toteuttaa eettistä ja kestävää, vähäriskistä strategiaa.

Advertisements

Kirje Suomen Brasílian lähetystölle

March 12, 2009

Arvoisa suurlähettiläs Manninen,

(cc: Ulkoministeri Alexander Stubb, kauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö Elina Kalkku, kauppapoliittisen osaston osastopäällikkö Jorma Korhonen)

Maattomien ystävät ry on huolissaan Suomen Brasilian suurlähetystön asenteesta Brasilian Maattomien maatyöläisten liikettä (MST) kohtaan, mikä on välittynyt lähetystön laatimissa ja Kauppapolitiikka-lehden julkaisemissa lehdistökatsauksissa.

Maattomien ystävät ry pyrkii edistämään tiedonvälitystä ja lisäämään yhteistyötä demokraattisten maaoikeuksien puolesta toimivien kansanliikkeiden kanssa. Toimintamme on viime aikoina painottunut yhteistyöhön maareformin toteuttamista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoittelevan MST:n kanssa.

Suomen Brasilian suurlähetystö kirjoitti 9.3.2009 mediakatsauksessaan ja Kauppapolitiikka-lehden julkaisemilla nettisivuilla seuraavasti:

“Maattomien maatyöläisten liike järjesti verisen karnevaalin Brasilian maattomien maatyöläisten liike (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST) tappoi tilanvaltauksen yhteyssä neljä yksityisen maatilan vartijaa Koillis-Brasiliassa. Tapahtumia kuvailtiin “punaiseksi karnevaaliksi”. Lomapäivien aikana liike valtasi myös 11 maatilaa São Paulon osavaltiossa. MST-liikkeen väkivaltaista ja veristä toimintaa sekä liikkeen valtiolta saamaa rahallista tukea kritisoitiin vahvasti. Myös korkeimman oikeuden presidentti arvosteli hallituksen taloudellista tukea MST:lle. Liittovaltio rahoitti liikettä vuonna 2004 epäsuorasti 12,6 miljoonan realin (4,2 milj. euroa) edestä mutta vuonna 2008 “vain” 1,5 miljoonalla realilla (500,000 €). MST saa tukea myös Brasilian keskuspankilta ja ulkomailta. Tuen väheneminen saattaa joidenkin arvioiden mukaan johtaa vielä väkivaltaisempiin tekoihin. Presidentti Lula arvosteli maattomien liikettä väkivaltaisuuksista ja torjui kahden taposta syytetyn väitteet oikeutetusta itsepuolustuksesta.” (http://www.kauppapolitiikka.fi/public/?contentid=160534&contentlan=1&culture=fi-FI)

Kirjoitus on asenteellinen, ja osoitus puutteellisesta, jopa olemattomasta lähdekritiikistä tai suoranaisesta puolueellisuudesta. Suurlähetystö on varmasti tietoinen brasilialaisen median omistuksen keskittymisestä ja vaikutuksista tiedonvälityksen laatuun.

MST:n kansallisen tason koordinaattori João Paulo Rodrigues kommentoi samaa tapahtumaa 2.3.2009 seuraavasti:

“Pernambucon konflikti on tragedia. Sata perhettä on joutunut asumaan alueella kahdeksan vuotta leireissä. Kiista koskee kahta aluetta. Suurmaanomistajat ovat käyttäneet kaikkia mahdollisia oikeudellisia temppuja estääkseen käyttämättömien maidensa haltuunoton, alueiden, joista on hyötyä korkeintaan spekulatiivisessa maakaupassa. Perheet viljelevät näitä maita, saavat niiltä toimeentulonsa. He ovat joutuneet karkoitetuksi jo 20 kertaa. Viime viikolla, jälleen yhden sotilaspoliisin suorittaman häädön jälkeen eräs suurmaanomistaja palkkasi pyssymiehiä (pistoleiros), jotka menivät leiriin provosoimaan. He ajoivat takaa ja pahoinpitelivät yhtä leirin johtajista. Tässä jännittyneessä tilanteessa, jatkuvan uhan alla, jotkut asukkaista reagoivat provosointiin ja konfliktin seurauksena neljä pistoleiroa sai surmansa. MST tuomitsee väkivallan”. (ks. myös viestin lopussa olevat linkit MST:n ja Brasil de Faton sivuille – aiheeseen liittyvää vaihtoehtoista uutisointia portugaliksi)

Kuten MST, myös Maattomien ystävät ry tuomitsee väkivallan, jota ei voida hyväksyä kenenkään toimesta – olivatpa väkivallan takana sitten poliisit, pistoleirot tai maattomat maatyöläiset. Surullinen tosiasia kuitenkin on, että ylivoimainen enemmistö Brasilian maakiistoissa vuosien varrella surmansa saaneista on juuri maattomia tai maaseudun ammattiliittojen jäseniä. Tästä on saatavilla kattavasti tilastotietoa, jonka lähetystön uutisoinnin sävy – kuten brasilialainen valtavirtamedia – täysin ohittaa. Kannattaa myös pitää mielessä, että Brasilian perustuslain mukaan käyttämättömät viljelykelpoiset maat tulisi jakaa niitä tarvitseville pienviljelijöille, ja että MST on täysin laillinen kahden miljoonan ihmisen kansalaisliike, jonka jäsenten hankkeet ovat yhtä oikeutettuja julkiseen tukeen kuin minkä tahansa muun brasilialaisen kansalaisjärjestön vastaavat hankkeet.

Suurlähetystön tulkinta ¬- siis Suomen valtion näkökanta – brasilialaisesta yhteiskunnasta vaikuttaa uutisoinnin perusteella mustavalkoiselta ja virheelliseltä. Olemmekin huolissamme myös siitä, miten tämä voi heijastua esimerkiksi osaksi valtio-omisteisen Stora Enson jo ennestään suurta arvostelua Brasiliassa herättäneisiin toimiin. Jos suurlähetystön Brasilian yhteiskunnallisia oloja koskeva näkemys on mediakatsauksen ilmentämä, on mielestämme odotettavissa ja pelättävissä, että tämä tulee heijastumaan negatiivisella tavalla Stora Enson toiminnassa.

Syntyneistä konflikteista ja oikeusjutuista päätellen Stora Enson strategia Brasiliassa on ollut epäonnistunut ja luonut hyvin epäedullista Suomi-kuvaa brasilialaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa. Asenteellisella kirjoituksellaan UM:n virallisessa julkaisussa lähetystö tukee tätä epäonnista strategiaa ja pilaa entisestään kuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta ja demokratiasta.

Toivomme, ettei kirjoituksen sävy edusta laajemmin suurlähetystön, Suomen ulkoministeriön tai hallituksen asennetta, ja pyydämme Ulkoministeriötä pitämään huolen siitä, etteivät Suomen valtion edustajat sekaannu Brasilian syviin yhteiskunnallisiin konflikteihin ja asetu tulenarassa maakysymyksessä ainakaan suurmaanomistajien puolelle, vaan pyrkivät välittämään puolueetonta ja lähdekriittistä informaatiota Brasiliasta kaikille tahoille.

Ystävällisin terveisin,

Johanna Suhonen, varapuheenjohtaja, Maattomien ystävät ry

Aiheeseen liittyvää uutisointia verkossa (portugaliksi): http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=6328 http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/nacional/familias-sao-ameacadas-por-pistoleiros-em-pe

Naistenpäivän valtauksia Brasiliassa

March 11, 2009

Brasilian Maattomien liikkeen naiset ovat toteuttaneet neljä valtausta Brasiliassa

Maatalousministeriö pääkaupunki Brasiliassa on vallattu 800 naisen voimin. Syyksi naiset kertovat maatalouspolitiikan joka johtaa kelvottomaan malliin. Naisten mukaan Brasiliassa pitäisi toteuttaa maareformi joka turvaisi ruokatuotannon ja antaisi töitä nykyisen mallin sijaan. Nykyinen politiikka ohjaa tuoton ja vallan monikansallisille yhtiöille, se suosii yksilajisia suurplantaaseja ja on ympäristölle tuhoisa. Samalla naiset protestoivat maaseutukoulujen sulkemista vastaan. 12 koulua suljettiin Rio Grande do Sulin osavaltiossa maaliskuun alussa.

Espirito Santon osavaltiossa 1300 naista valtasi Portocelin valtavan vientisataman, jonka kautta brasilialainen Aracruz Cellulose vie sellua maailmalle. Valtaajat kertoivat Eukalyptyksen viljelyn vaarantavan ruokaturvan, estävän maareformin toteutumista ja olevan ympäristölle tuhoisaa.

portocel

Rio Grand do Sulin osavaltiossa 600 naista valtasi sellu- ja paperiyhtiö Votorantimin Eukalyptysviljelmän. Valtaus tehtiin koska yhtiö ei ole täyttänyt lupauksiaan työllisyyden säilymisestä alueella. Nämä Eukalyptysplantaasit imevät 20% enemmän vettä kuin mitä aluelle sataa, se on johtanut aavikoitumisen riskiin ja maan happamoitumiseen.

Sao Paulon osavaltiossa on vallattu maailman suurin sokeriruokoetanolin tutotantolaitos. 600 naisen voimin toteutettu valtaus kritisoi sokeriruokoetanolin tuotantoa joka ei ole kestävän kehityksen mukaista. Yhtiön toimista on jätetty 103 kohtaa sisältävä ilmoitus syyttäjänvirastolle.

Suomalaisten metsäteollisuuden liikekumppanin vientisatama vallattu Brasiliassa

March 10, 2009

Maaoikeuksia vaativat brasilialaisjärjestöt ovat vallaneet Portocelin vientisataman, jonka kautta Stora Enson yhteistyökumppani brasilialainen Aracruz Cellulose vie sellua maailmalle. Suomalaisilla alan yhtiöillä on läheiset suhteet Aracruziin: Stora Enso omistaa Aracruzin kanssa yhden maailman suurimmista sellutehtaista (Veracel) ja Metso on saanut Aracruzilta konetilauksia, joita tosin talouskriisin ja siihen liittyvien valuuttaheilahtelujen vuoksi on nyt jäädytettynä 400 miljoonan euron edestä.

Tasan vuosi sitten viljelijäjärjestön Via Campesinan naiset valtasivat Stora Enson maita osoittaakseen yhtiön hankkineen maita laittomasti eukalyptuksen tuotantoon alueella, jossa ulkomaalainen maanomistus on kielletty. Stora Enso kutsui sotilaspoliisin häätämään naiset, minkä seurauksena noin 70 naista ja lasta loukkaantui poliisin käyttämiin kumiluoteihin.

Brasiliassa Aracruz on tullut tunnetuksi paitsi ympäristöongelmista myös intiaaniväestön häätämisestä mailta, joilla yhtiö viljelee eukalyptusta selluloosan raaka-aineeksi.

Aracruzin vientisataman valtaukseen osallistui maanantaiaamuna 1300 Via Campesinan ja Brasilian Maattomien maatyöläisten liikkeeseen kuuluvaa naista. Samaan aikaan 700 maatonta naista valtasi toisen suuren brasilialaisen selluyhtiön Votorantimin eykalyptusplantaasin Rio Grande de Sulin osavaltiossa Etelä-Brasiliassa kun taas 800 maatonta naista valtasi maatalousministeriön päämajan pääkaupungissa Brasíliassa.

Maattomia ja pienviljelijöitä edustava Via Campesina kritisoi Brasilian vientimaatalouden ja selluteollisuuden suuria julkisia tukiaisia. Stora Enson kilpailija Votorantim sai pari kuukautta sitten Brasilian kehityspankista miljardin euron jättilainan, jolla Votarantim osti konkurssikypsän Aracruzin. Via Campesina vaatii Brasilian hallitusta ohjaamaan julkisia varoja selluteollisuuden ja plantaasiviljelmien sijasta pienviljelijöiden lainoihin ja maareformin nopeuttamiseen.

www.mst.org.br

www.mabnacional.org.br

www.mmcbrasil.com.br

Update MST support campaign

March 7, 2009

Stop closing schools for the landless

Join the action to support MST. Sign the petition! Take action!

The result so far in the action to support MST and WSF that started this tuesday March 3. There are signitures from all continents mainly on

http://www.gopetition.com/petitions/support-mst-and-wsf.html

organisations also sent the signitures by email:

By organisations or representatives of organisations from:

Africa:
GroundWork / Friends of the Earth South Africa

Americas:
CENSAT Agua Viva – Friends of the Earth Colombia
NAT Núcleo Amigos da Terra – Friends of the Earth Brazil
REDES – Friends of the Earth Uruguay

Asia:
CACIM, India
Subhash Lomte, National coordinator, National Campaign Committee for Rural Workers

Australia/Oceania:
Friends of the Earth Australia
Latin American Solidarity Network – Australia

Europe:
ATTAC Hungary
Amigos de la Tierra Espana – Friends of the Earth Spain
Friends of the MST Finland
Maan Ystävät – Friends of the Earth Finland
Miljöförbundet Jordens Vänner – Friends of the Earth Sweden
Svenska stödgruppen för MST i Brasilien – Friends of the MST Sweden

Global: Friends of the Earth International – Amigos de la Tierra International

Individuals have also signed so far from following countries:

Africa: Togo, Americas: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Uruguay, USA, Asia: Iran, Australia: Australia, Europe: Austria, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Poland, Spain, Ucraine

By number

Swedish 74 (mainly on a Swedish petition at http://upprop.nu/7318)
Finnish and Spanish 9
German 4
All other countries mostly 1 some 2-3.

In total 116 individual signitures which shows that it is useful to start signiture campaigns in a national language.

So far the reach out in the environmental movement have been well although we hope for a broader range of organisations. Peasant, indigeneous and rural workers organisation have only been very marginally reached, The Latin American and Third World solidarity movement very little as well, Latin American migrant organisations or educational organisation have not yet been called. MST is a strong cooperation partner with trade unions, social initiatives by religious institutions, humna rights organisations, cultural workers and for the whole World Social Forum process. There ought to be some support also among these organisations and UN associations and UNICEF. In Sweden the International Womens day will be used to make an appeal to womens organisations to support the struggle of fmela landless MST workers in their struggle on March 8 by participating in manifestations and a national appeal.

At March 9 protests will be handed over at some Brazilian embassies, among them according to plans in Helsinki, Vienna and Stockholm.

In short the potential is there for a growing action. Together with systematic dissemination an translation of the petition and appeals to sign it also action as on March 9 and April 17 at Brazilian embassies and consulates is of importance. Also to get more news and information and pictures from Brazil and from MST support actions in different countries. In Sweden a post card campaign against Stora Enso has started in support of MST. In Brazil letters of support is coming from many while auhtorities in diffrenet parts of countries tries to delegitimize MST.

The pressure also grows against the opponent to the MST, Stora Enso. In Brazil in the state of Bahia a strike started against the Stora Enso owned company Veracell in protest against the companies disinterest in the health of the workers and in Helsinki Greenpeace occupied the main office of Stora Enso in protests against the ecologically damaging forestry in indigenous areas in Northern Finland

We hope you can contribute to this struggle!

Tord Björk

Friends of the Earth Sweden

International campaign coordination: MSTsupport (at) mjv.se

International campaign information:

www.aktivism.info/socialforumjourney

Enclosed

Link to Greenpeace action against Stora Enso In Helsinki:

http://www.greenpeace.org/finland/fi/

Material about the strike, first in english, than in portuguese, photos at
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=247

Mechanized cutting machine workers and tree nursery workers from Veracel Celulose on strike

Workers active in the cutting of eucalyptus trees and in the tree nursery of Veracel Celulose [owned by Stora-Enso ˆ 50% and Aracruz ˆ 50%]. stopped activities this morning after 11 negotiations with the company They demand for better salaries and better working conditions. The working day of a worker of a cutting machine is 12 hours and this has caused many occupational diseases. 58% of the workers suffer from repetitive strain injuries. Many are scared of asking for a leave to treat their disease, once, after they return, the company dismisses the ill worker, without giving any support. Only in the mechanized harvest, several workers have been dismissed and 4 returned to work because of a legal order from the Labor Court.

These diseases are a consequence of the high productivity that is demanded from the workers. The productivity of a Veracel Celulose worker is 34% higher than of any other company in the sector. A worker of Aracruz Celulose, one of Veracel´s shareholders, Votorantim and Suzano Bahia Sul, cut 18 m3 of wood per hour, while a Veracel worker in the harvesting activities cuts 34 m3 of wood per hour.

Even with this high productivity, the Veracel workers receive the lowest salaries compared with other companies of the sector. Almost 50% less than the salaries of the Aracruz Celulose workers who, besides of the salary receive other benefits like a holiday grant, health plan and free dental support, different from Veracel that charges these services from their workers. The salaries are 34% out of step. In 2004, they received the equivalent of 4 minimum salaries and now they receive the equivalent of 2,5 minimum salaries.

In spite of the world crisis, Veracel is producing beyond its capacity and it is investing in technology. Recently, it bought 2 cutting machines worth R$ 2 million each. It invested about R$ 16 million in the tree nursery. Now, the tree nursery of the Veracel company is one of the most modern ones in Latin America. Moreover, Veracel is investing in duplicating its pulp mill and already requested the license for the construction of one more mill and the planting of another 108 thousand hectares of eucalyptus, through which, according to the company, it will create 3,000 jobs.

Association of Mechanized Cutting Machine workers from the state of Bahia and the Trade Union of Workers in the Pulp and Paper Industry.
6 March 2009

Stop closing schools for the landless and official attacks in Brazil against World Social Forum

March 3, 2009

Authorities controlled by politicians in the state of Rio Grande do Sul in Brazil that have received support from the Finnish-Swedish transnational company Stora Enso are now closing schools for landless claiming they must do this according to federal law. The sudden decision to close the schools that have been started in encampments by the MST has come after a growing conflict between Stora Enso and the MST, a movement that defends food sovereignity, ecological agriculture as a sustainable form of agriculture and biological diversity against the monoculture plantations promoted by the transnational cellulose corporation.

A representative of the same authorities that are now closing the schools have simultaneously attacked the World Social Forum (WSF) that started in the capital of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, and for many years have been held there. The WSF is widely respected in Brazil and globally as a strong inspiration for global democracy, including showing how the South can democratise the world. But it is now accused by officials in Rio Grande do Sul of being a gathering place for terrorists and forces of no interest to the majority.

In early 2009, Gilberto Thums, a member of the Superior Council at the ministry in the state of Rio Grande do Sul responsible for education simultaneously attacked both the WSF and the landless movement MST. In a statement in the journal Expansão, he described the WSF as a meeting place for ”terrorists and marginals”. A year or so earlier, in December 2007, Thums was behind a plan where a group of prosecutors would put MST on trial with the aim to “dissolve MST and declare it as illegal”. That plan was unveiled but the authorities are now making new attempts to attack the movement. In February 2009, Thums and the governor of the state Yeda Crusius were behind the closure of seven schools in MST encampments. A five-year-old article in the magazine Veja is cited in a report that has now been used as argument for the closure. The article accused schools in MST encampments and settlements for “defending socialism”, ”developing a revolutionary ideology”, and “supporting intolerance”. The “aggressive ideology” of the MST is now being used as an official argument for closing the schools.

The MST in Rio Grande do Sul was a pioneer twelve years ago in implementing a Brazilian law that supported schools in the countryside, and has become a model for the rest of the country. UNICEF Brazil have awarded the educational work which has developed due to MST as a model for education among children in vulnerable socio-economic conditions. The teacher’s union in Rio Grande do Sul has also awarded a prize to these schools. Almost 200,000 pupils attend the schools in the MST encampments and settlements. Slightly more than half of the schools are run on public money, and the rest voluntarily by MST.

MST is not only struggling for implementing agrarian reform and education in the countryside but is also engaged in work of importance to the survival of the planet. The 1.5 million participants in the movement are aiming at ecological agriculture. This work of theirs is a direct threat to transnational companies who wish to make profit from gene-manipulated plants and monoculture plantations for the cellulose and agrofuel industries. One of the main opponents of MST is Stora Enso. To strengthen its political influence, Stora Enso has given financial support in the election to those political forces that are now trying to stop the landless movement and to make it impossible for MST to continue its struggle for agrarian reform. Governor Yeda, who has been directly supported by Stora Enso, has now declared –  immediately after closing the schools of the landless – that everything should be done to help Stora Enso forest industry to get established in the state – ”that is the road to development and we will not abdicate from that”.

We oppose this politics in the interest of Northern transnational corporations and the accusation that the WSF is an illegitimate, undemocratic force.
Undersigned organisations thus request that all who want to defend both the WSF and schools for landless in Brazil support –
•    The four demands below
•    The statement issued by the MST in Rio Grande do Sul against the closure of schools in MST encampments in the state

Attac Hungary
CACIM India
Friends of the Earth Brazil
Friends of the Earth Uruguay
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Sweden
Maattomien ystävät – Friends of Landless Finland
Friends of MST Sweden

Sources:

Expansão:

http://www.revistaexpansao.com.br (only latest issue)

Expansão, quotes from January 2009 issue:

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=6312

Material on the attempts at criminalising MST:

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article10938
In portuguese: http://www.mst.org.br/mst/especiais.php?ed=71

Information about the documents on the attempt at dissolving MST:

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=5588

Official ministerial Rio Grande do Sul web page with a clipping from a newspaper stating the role of Thums in attempting at dissolving MST:

http://www.mp.rs.gov.br/imprensa/clipping/id68513.htm

Manifestations against criminalisation of MST 20 minutes video:

http://br.truveo.com/Criminaliza%C3%A7%C3%A3o-do-MST-no-RS-junho-de-2008/id/1739375251

Material on closing schools at all MST acampements in Rio Grande do Sul:
Fundamentalismo d direita fecha escolas inierantes do MST e deixa 310 criancas sem educacao, Leandro Scalabrin, membro da comissão de direitos humanos OAB – Passo Fundo – RS, Longer text with quotes from official documents and reference to Veja article:

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=6308

Madraçais do MST:

http://veja.abril.com.br/080904/p_046.html

Comissão Pastoral da Terra; Terrorismo cultural no Rio Grande do Sul: fechamento de escolas em Acampamentos:

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=6309

Escolas itinerantes do MST. Um crime é fechá-las. Entrevista especial com Altair Morback e Isabela Braga, Do Instituto Humanitas Unisinos:

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=6311
Opinion: Por que Yeda acabou com a Escola Itinerante?

http://www.correiodobrasil.com.br/noticia.asp?c=149947

Câmara dos Deputados manifesta repúdio ao fechamento de escolas no RS; Comissão de Direitos Humanos e Minorias Brasília, 19 de fevereiro de 2009,

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/02/19/materia.2009-02-19.1741729769/view
Material on Stora Enso support of Yeda:

Official report on contributions in elections at:

http://www.tse.gov.br

Material on corrupcion accusations against Yeda:
Ex-assessor de Yeda Crusius é encontrado morto no lago Paranoá, em Brasília, Folha de S. Paulo,

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u505227.shtml

General on MST:
Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Landless_Workers%27_Movement

Branford, Sue and Rocha, Jan. Cutting the Wire: The story of the landless movement in Brazil. 2002. Latin American Bureau, London.
Harnecker, Marta; Landless people: building a social movement, Editora Expressão Popular
Kjörling, Lennart, Så länge det finns hunger, Ordfront, review of book: http://dagensbok.com/index.php?s=+&mf_key=dbc_legacy_id&mf_value=1037
Linton, Magnus, Americanos, Atlas, review of book: http://dagensbok.com/2006/01/09/magnus-linton-americanos/
Review of video: “Cutting the Wire” http://www.pbs.org/frontlineworld/rough/2005/12/brazil_cutting.html#
Review of Video in spanish/portuguese with english subtitles: Landless Workers’ Movement: History did not end. http://www.visualab.org/index.php/history
MST: Los Sin Tierra por los caminos de America, video by AbyaYalaUnida: http://www.youtube.com/profile?user=AbyaYalaUnida&view=videos&start=340
Landreform i Brasilien och Movimento dos Sem Terra – MST, Sveriges ambassad Brasilien,  PM, 2007-07-03,  1(10)  Brasilia, Karin Wallensteen (Report on MST by Swedish embassy in Brasilia)

Friends of MST, US with english material:

http://www.mstbrazil.org/

Official MST web site:

http://www.mst.org.br

Official UDR web site, opponent to MST:

http://www.udr.org.br

Information on Stora Enso and plantations:
“Dossier Stora Enso” (in spanish)  REDES – Amigos de la Tierra Uruguay:

http://www.redes.org.uy

Friends of the Earth exhibition (in english) Eycalyptus, Paper and the social struggle:

http://www.foeeurope.org/exhibitions/spip.php?article2

Information on MST mobilisation against Stora Enso (in portuguese):
Agencia de Noticias Chasque: http://www.agenciachasque.com.br
Jornal Brasil de Fato: http://www.brasildefato.com.br
Radio Mundo Real (RMR): http://www.radiomundoreal.fm

Sign a protest and Support MST and WSF in Brazil 9.3 and 17.4

March 3, 2009

Today the 3rd of March 2009 the authorities in Rio Grande do Sul closes all the schools for landless in accampments set up by Movimento SemTerra (MST). Join the international protests! Sign the petition and take action!

Stop closing schools for the landless and official attacks in Brazil against World Social Forum:

We, the undersigned,

1. Strongly protest the closure of schools for the landless and the attack on World Social Forum alliances by politicians and authorities in Rio Grande do Sul, the birth place of both the landless movement MST’s schools and the World Social Forum (WSF), which are bringing hope to rural education and to the democratisation of the world.

2. Demand that the schools in MST encampments and settlements on the countryside be enabled to continue with public funds and support.

3. Demand that the authorities in Rio Grande del Sul withdraw the description made by its superior public ministry council member Thums of the World Social Forum as a gathering place for “terrorists and marginals”. Thums is also among the responsible for the closing of the schools and attempts to make MST illegal. To use a public office for making such an offence against WSF is not in the interests of the state of Rio Grande do Sul or the integrity of any public service.

4. Protest against the interference by transnational corporations such as Stora Enso in domestic politics, since this gives those who are rich means to undemocratically influence politics.

We also support the MST’s statement as follows :

Ever since the start of the struggle for the land, the care for good education for children and teenagers in MST/RS has been very important for the movement. There has been a lot of fight to make the right for a formal education in the acampments reality. Because of that we express our total support to the schools of the acampments of MST, which are under attack of the government of Rio Grande do Sul and sectors of the Ministério Público, which in the beginning of 2009 declared them closed.

MST is a social and legitimate movement and therefore has the right to an education of quality.that takes in consideration the conditions of the struggle and education at the countryside, where the childern and teenagers live together with their families and their community

We demand the the schools of the acampments of MST shall have the rights to continue

Signatures (name of individual, name of organisation if any, country) :

Send your protests to Public authorities:

Yeda Crusius
Governadora do Estado do RS
E.mail  agenda (at) gg.rs.gov.br

Ivar Pavan
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do RS
E.mail  ivar.pavan (at) al.rs.gov.br

Mariza Abreu
Secretaria de Estado da Educação
E.mail  gabinetese (at) seduc.rs.gov.br

Mauro Renner
Procurador Geral de Justiça do Estado do RS (via website only)
http://www.mp.rs.gov.br/diversos/correio.pt

Send also copies to MST and support groups

MST General secretariat:  sgeral (at) mst.org.br
MST Rio Grande do Sul; Elizabete Witcel: betieduc (at) yahoo.com.br
Friends of the Earth Sweden: MSTsupport (at) mjv.se

Sign the petition and contact others

We call upon educational, environmental, human rights, peace, peasant, rural, social welfare, trade unions, UN associations, women’s and any other organisation concerned about social justice, social forums, environmental and rural concerns to sign the statement and send your protests to the email addresses above. We also urge you to contact other organisations and inform them about the signiture campaign.

Sign the international petition in english at:

http://www.gopetition.co.uk/online/25767.html

When possible we also hope you can translate the protest and spread it among other organisations in your countries and collect signitures in different languages.

Go to the Brazilian embassy 9.3 and 17.4

We also appeal for joint action in two steps. Fiirst to react quickly in countries were it is possible on such a short notice. We propose you to hand over in as creative way as possible your protest already on Monday 9th of March to the Brazilian embassy and take photos or video and share with others via Flickr and You tube. Tag with MST and ”schools for landless”. We also call for a joint day of protest at Brazilian embassies or consulates on the International Peasant Struggles Day established by Via Campesina in memory of the massacre of MST activists 17th of April. You find addresses to Brazilian embassies at:

http://www.mre.gov.br/ingles/endereco/embaixadas.asp

and consulates at:

http://www.mre.gov.br/ingles/endereco/consulados.asp

Attac Hungary
CACIM India
Friends of the Earth Brazil
Friends of the Earth Uruguay
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Sweden
Friends of MST Sweden
Maattomien ystävät – Friends of Landless Finland

You can follow updates on the action to support MST at:

http://www.aktivism.info/socialforumjourney