Archive for September, 2008

Maattomien liike Euroopan sosiaalifoorumissa Malmössä

September 24, 2008

Maattomien liikkeet ja eurooppalaiset maattomien ystävät olivat aktiivisesti paikalla Euroopan sosiaalifoorumissa Malmössä 17.-21.9.

Tässä muutama kuva lauantain 20.9. suurmielenosoituksesta, jossa oli noin 15000 osallistujaa. Lehdistölle: kuvia saa käyttää kunhan kuvaajan nimi mainitaan. Kuvaaja Maria Manner.

Mielenosoitus Euroopan sosiaalifoorumissa Malmössä 20.9.2008

Mielenosoitus Euroopan sosiaalifoorumissa Malmössä 20.9.2008

 

Sellupäivä

September 15, 2008

KUTSU sellupoliittiseen keskusteluihin ke 24.9.

Tervetuloa Chris Langin Tehtaan varjossa – selluteollisuus matkalla
Etelään & Juha Pikkaraisen Kapinakenraalin päiväkirja – Kertomus
Kemijärven sellutehtaan alasajosta pamflettien julkistamisen yhteydessä
järjestettävään sellupoliittiseen keskusteluun.

Keskiviikkona 24.9.
Sellukeskustelu: klo 12-14.30
Paikka: Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3
Sellua Bossassa: maailmanpoliittiset forroiltamat klo 19–24 Bossa Ravintolassa

Sellukeskustelussa keskitytään suomalaisten sellu- ja paperialan
yhtiöiden toimintaan Etelässä sekä ennen kaikkea julkisen rahoituksen rooliin.

Mukana keskustelussa on tutkijoita ja kansanliikkeiden edustajia sekä
Suomesta että maailmalta. Paikalle saapuu Barbara Happe saksalainen
Urgewald-järjestöstä, joka on kustantanut Chris Langin Tehtaan varjossa
-kirjan Saksassa. Brasilian tilanteesta kertomassa Brasilian maattomien liikkeen
MST:n Lourdes Vicente.

Tehtaan varjossa – selluteollisuus matkalla Etelään -kirja on kuvaus
sellu- ja paperiteollisuuden sekä teollisten puuplantaasien
sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista globaalissa Etelässä, ja
suurhankkeita Australiassa, Brasiliassa, Kiinassa, Indonesiassa,
Laosissa, Etelä-Afrikassa ja Uruguayssa. Pohdinnan alla on paitsi sellu-
ja paperialan yhtiöiden myös liikepankkien ja julkisen rahoituksen rooli
ja vastuu. Samalla teoksessa nousevat tärkeiksi kehityspoliittiset
kysymykset. Langin kirjassa esiintyy tiheään monia
suomalaisia toimijoita – metsäyhtiöitä ja rahoittajia.

OHJELMA
Suuri Sellukeskustelu: 12-14.30
I Viestejä Brasiliasta (12-12.45)
Puhujina: Lourdes Vicente ja Barbara Happe
II Debatti julkisesta rahoituksesta (12.45-14.30)
Keskustelijoina: Barbara Happe, Vicente Lourdes, Tove Selin
(Vientiluottokampanja), Juha Pikkarainen sekä edustajia Finnverasta,
kauppa- ja teollisuus- ja ulkoasianministeriöstä sekä kansanedustajia ja
metsäyhtiöiden edustajia. Mukana on lisäksi Tehtaan varjossa -kirjan
toimenpide-ehdotusten kirjoittajia.
Kahvitarjoilu.

Molemmat julkaistavat kirjat ovat osa Into-pamflettien uutta sarjaa
http://www.intokustannus.fi.

Keskustelu jatkuu vielä illalla Sellua Bossassa – maailmanpoliittisissa
Forroiltamissa:
Tilaisuudessa näytetään Brasilian maakysymyksestä kertovia elokuvia,
jatketaan keskustelua (mukana mm. Lourdes Vicente, Barbara Happe ja
Jussi Pakkasvirta) ja kuullaan brasilialaista forro-musiikkia,
esiintymässä Banda Madrugada. DJ:nä Lissu ”Gasolina” Lehtimaja.
Ravintola Bossassa, klo 19–24 (Annankatu 21).
Järjestämässä: Into, Rauhanpuolustajat, Maan ystävät, Maattomien
ystävät, Ydin ja Yleisen valtio-opin laitos.