Allekirjoita vetoomus: sitovat ihmisoikeussäädökset yhtiötoiminnalle!

September 17, 2016

cartoon_ttipSitovat ihmisoikeussäädökset yhtiötoiminnalle -vetoomuksen vaatimukset:

Olen hyvin huolestunut siitä, etteivät EU ja sen jäsenvaltiot ole osallistuneet neuvotteluihin YK:n yhtiöitä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta. Jos tämä sopimus hyväksytään, se voi tarjota historiallisen mahdollisuuden oikeuksien toteutumiselle. Ihmiset, jotka eri puolilla maailmaa kärsivät vastuuttomien yhtiöiden toiminnasta, saisivat vihdoin mahdollisuuden saattaa ne vastuuseen.

Minä ja kansalaiset ympäri Eurooppaa vaadimme, että hallituksemme tukevat virallisesti YK-sopimusprosessia ja osallistuvat vilpittömästi Genevessä lokakuussa 2016 järjestettäviin keskusteluihin sopimuksen laadusta, sisällöstä ja laajuudesta.

Näissä keskusteluissa haluamme valtioiden käsittelevän alla olevia näkemyksiä sopimuksen perusteiksi:

1. Sopimuksen täytyy sisältää toimeenpantavaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa yhtiöitä toteuttamaan politiikkaa ja käytäntöjä estämään ja korjaamaan kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia toiminta-alueellaan.

2. Sopimuksen täytyy mahdollistaa ihmisille oikeustoimia yhtiöitä vastaan riippumatta konsernin omistussuhteita tai kotimaasta.

3. Sopimuksen täytyy sisältää valtioille ehtoja kunnioittaa, suojella ja avustaa ihmisoikeuspuolustajien ja ilmiantajien työtä.

Allekirjoita vetoomus tästä! 

Vetoomusteksti on allekirjoitussivulla englanniksi.
Miksi?

Elämme maailmassa, jossa yhtiöillä on ennennäkemätöntä valtaa. Vastuuttomat monikansalliset yhtiöt vaikuttavat päivittäin tavallisten ihmisten elämään – työntekijöiden hyväksikäytöstä ja ympäristön tuhoamisesta, verojen välttelyyn ja yhteisöjen elintilan valtaamiseen. Niiden on mahdollista tehdä tätä lähes rangaistuksetta, koska ne ovat onnistuneet hankkimaan merkittävää valtaa suhteessa hallituksiin ja päättäjiin.

Tähän saakka yhtiöt ovat varmistaneet, että lähes kaikki ihmisoikeuksia koskevat ohjeet ja käytännöt, ovat vapaaehtoisia, eikä yhtiötä voida velvoittaa noudattamaan niitä.

Nyt on ensimmäistä kertaa YK ja kansalaistoimijat peräänkuuluttavat sitovaa ihmisoikeuslainsäädäntöä monikansallisille yhtiöille. YK:n ihmisoikeusneuvosto UNHRC kutsuu hallituksia laatimaan yhtiöitä laillisesti sitovia ihmisoikeussääntöjä (YK:n alainen ihmisoikeussopimus), jotka suojelisivat vastuuttomalta yhtiötoiminnalta.

Lähtökohtaisesti sopimus näyttää todella merkittävältä yhteisöille, jotka ovat kärsineet suurten yhtiöiden toiminnasta. Sisältöön ovat vaikuttamassa jo sadat järjestöt ja yhteiskunnalliset liikkeet, ja Maan ystävät ry on yksi niistä. Valitettavasti Suomen hallitus ja EU eivät olleet valmiita kehittämään ihmisoikeussopimusta. EU:lla on tapana turvata yhtiöille etuoikeutettu kohtelu.  Suomen hallitus taas on siirtänyt kehitysyhteistyön painopisteen suomalaisten yritysten investointimahdollisuuksien tukemiseen. Tämä lisää suomalaisten yritysten vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta kohdemaissa.

EU:n tuen puute YK-sopimusprosessissa on huolestuttavaa, eikä ole linjassa sen ihmisoikeussuojelijan julkisuuskuvan kanssa. Meidän on vaadittava hallituksiamme ottamaan tämä prosessi vakavasti. Ihmisillä ympäri maailman ei ole mahdollisuuksia saada oikeutta yhtiöiden toimiessa vastuuttomasti. Tästä syystä tarvitaan sitovat säännöt ihmisoikeuksista ja yritystoiminnasta. Kerro hallitukselle/komissiolle, että haluat sen tukevan sitovaa sopimusta!

Invitation: The Politics of Palm Oil Expansion and Tropical Deforestation in Indonesia

November 28, 2013

Welcome to open event on:
The Politics of Palm Oil Expansion and Tropical Deforestation in Indonesia

in series Helsinki University Social Forum Dialogues

When: 2.15 pm to 4pm, Friday 29th of November
Where: Unioninkatu 37 (Faculty of Social Sciencies): seminar room 4, 2nd floor
Event is open to all. Language: English.  

In Indonesia development programs aiming for rapid economic growth are being implemented all over the country. The establishment of new palm oil plantations is one of the consequences, seemingly explaining why rampant deforestation has continued – despite over a decade of concerted efforts by civil society and other actors to slow down tropical deforestation in e.g. West Kalimantan.

In the session questions to be addressed are:
Why is deforestation continuing? Who benefits? How have decentralization policies affected the dynamics and what is the relation between national and regional developments? What is the role of Indonesian civil society within this context?

Speaking:
* Anton P. Widjaya, Executive Director Walhi (Friends of the Earth Indonesia) West Kalimantan
* University Lecturer Timo Kaartinen (University of Helsinki)
* Dr. Anu Lounela (University of Helsinki)

Organized by:
Department of Political and Economic Studies (World Politics),
with Friends of the Earth Finland

*** Also see recent video and report by Friends of the Earth Europe: http://vimeo.com/79735349 ***

Contact:
Otto Bruun, Friends of the Earth Finland0407714170, otto.bruun@maanystavat.fi

Kehitysministeri ilman vaatteita

August 22, 2013

Maan ystävien blogissa on julkaistu analyysi Afrikan maatalouden rajuista kaupallistamiskeinoista.

Siellä myös pyydetään ihmisiä lähettämään ministeri Hautalalle viestin, jotta hän irtautuisi näistä näkemyksistä.

Kaivostoimintaleiri 2013 kesäkuussa Pohjois-Karjalassa

May 14, 2013

Image

Vastarintaa pohjoisen kaivosbuumille – toimintaleiri Valtimolla Pohjois-Karjalassa 18. kesäkuuta alkaen

Talvivaaran fiasko ei ole harvinainen poikkeus, vaan arkipäivää suurten kaivosyhtiöiden ympärillä. Saastuneet pohjavedet ovat olleet tähän asti jokaikisen uraanikaivoksen hinta ympäristölle. Suomessa ja Ruotsissa on käynnissä lukuisia hankkeita jättimäisten kaivosten avaamiseksi. Kansainvälinen eliitti on päättänyt uhrata pohjoisen luonnon kasvupakkoisen talouden tarveaineeksi ekoisysteemeistä ja paikallisten ihmisten vastustuksesta välittämättä.

Ympäristön säilyttäminen elinkelpoisena vaatii määrätietoista vastarintaa. Tule jakamaan tarvittavia tietoja ja taitoja sekä toimimaan! Leiri sijaitsee 30 km päässä Talvivaaran kaivokselta.

18.6. 2013 alkavan leirin ensimmäisen viikon aikan Rumon kylällä tutustutaan pohjoisen kaivostilanteeseen, erilaisiin avoimen suoran toiminnan taitoihin ja taktiikoihin. Ensimmäisen viikon aikana harjoiteltuja taitoja tullaan hyödyntämään toisesta viikosta alkaen. Seuraa tarkempaa tiedotusta:
https://turvaverkosto.wordpress.com

Tarjoaa omaa ohjelmaasi! Itseorganisoituvalla leirillä osallistujien oletetaan osallistuvan leirin pyörittämiseen tarvittaviin tehtäviin.

Kulujen kattamiseksi toivotaan 5-10e/vrk osallistumismaksua henkilökohtainen taloustilanne huomioiden. Yhteiskuljetuksia järjestellään, joten ilmoita kyytitarpeestasi, mahdollisista allergioista
ym. erityistarpeista ilmoittautuessasi.
Ilmoittaudu 10.6. mennessä jos vain suinkaan mahdollista!

Toimintaa uraaniteollisuutta vastaan, eli TURVA-verkosto
Ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto http://hyokyaalto.org

sekä Maattomien ystävät

ohjelma löytyy täältä

Brasilian Maattomien liike MST kiistää Stora Enson väitteet yhtiön ja liikkeen välisestä sopimuksesta

April 25, 2013
Maattomien ystävät ry 25.4.2013
TIEDOTE: Brasilian Maattomien liike MST kiistää Stora Enson väitteet yhtiön ja liikkeen välisestä sopimuksesta

Maavaltaukset jatkuneet jälleen Bahiassa

Stora Enson edustajat hehkuttivat 23.4. yhtiökokouksen yhteydessä sekä 25.4. Lapin kansa -lehdessä pitkälle edennyttä dialogiaan ja pian solmittavaa sopimusta muun muassa Brasilian Maattomien maatyöläisten liikkeen MST:n kanssa Bahiassa. MST kuitenkin kiistää jyrkästi yhtiön tiedot sopimuksesta.

“Mitään sopimusta MST:n ja Stora Enson Veracelin välillä ei ole”, toteaa Márcio Matos, joka on yksi MST:n Bahian osavaltion johtajista.

Matos korostaa, että neuvotteluja maa-alueista on käyty Brasilian hallituksen ja Veracelin välillä. MST aikoo jatkaa Bahiassa Veracel-yhtiön painostamista näiden neuvottelujen tuloksista riippumatta. Tällä hetkellä tuhansia ihmisiä asuu Bahian MST:n Veracelilta valtaamilla mailla kahdellatoista eri leirillä. Maattomien liikkeen vaatimukset ulottuvat Matosin mukaan nyt Bahialla Veracel-yhtiön ja Brasilian maareformiviraston Incran neuvottelemia 10 000 tai 14 000 hehtaaria paljon laajemmalle.

Stora Enso on korostanut maakonfliktien rauhoittuneen viime aikoina Brasiliassa. Yhtiön tuore vastuullisuusraportti tuo esiin maavaltauksien loppuneen Brasiliassa käytävien neuvottelujen seurauksena. Tosiasiassa maaliskuun alussa MST:n naiset valtasivat Itabelan kunnassa Veracelin 2 900 hehtaarin tilan. Yli tuhat naisvaltaajaa polttivat ja kaatoivat eukalyptusistutuksia ja pystyttivät alueelle maattomien leirin. Tämän jälkeen myös pataxo-intiaanit ovat vallanneet ison maa-alueen Veracelin käyttämän valtatien varrelta.

Yhtiön mainostama läpimurto ja sopimus Brasilian maattomien liikkeen kanssa on osoittautunut Brasilian viranomaisten ajamaksi maarefomihankkeeksi, joihin sellufirmoja on painostettu. Brasilian suurimmalta selluyhtiö Fibrialta, joka omistaa puolet Veracel-yhtiöstä, on jo lunastettu osa sen aiemmin ostamista maista painostuksen seurauksena. Nyt myös Veracelilta lunastetaan osa niistä maista, joiden olisi pitänyt jo aiemmin kuulua maareformin piiriissä jaettavaksi. Näin siis helpotetaan Brasilian maaomistuksen räikeää epätasa-arvoisuutta. Veracel kuitenkin hallitsee edelleen satojatuhansia hehtaareja maita ja suunnittelee eukalyptusviljelystensä laajentamista.

“MST ei missään tapauksessa aio lopettaa Veracelin painostamista ennen kuin alueen kaikille maattomille pien- ja perheviljelijöille on osoitettu riittävästi viljelymaata, sekä heidän elinkeinonsa elinehdot ja riittävä paikallinen ruoantuotanto on turvattu”, Márcio Matos huomauttaa.

“Stora Enso esittää viestinnässään toimivansa ihmisten ja planeetan hyväksi, mutta eukalyptusplantaasien laajentaminen ja vastuullisuus eivät sovi yhteen. Maakonflikteista aiheutuvien riskien luulisi huolestuttavan myös Solidiumia ja muita Stora Enson omistajia”, toteaa Otto Bruun, Maattomien ystävät ry:n puheenjohtaja.

*Maattomien ystävät ry on suomalainen järjestö, joka toimii yhteistyössä pienviljelijäliikkeiden ja maattomien maatyöläisten kanssa demokraattisten maaoikeuksien toteuttamiseksi muun muassa Kiinassa ja Brasiliassa. MST:n Bahian yhtä johtajaa, Márcio Matosta haastateltiin 24.4. puhelimitse.

Lisätietoja: Otto Bruun, Maattomien ystävät ry, puheenjohtaja 040-7714170

Tietoa järjestön toiminnasta

April 21, 2013

Maattomien ystävät oli esillä Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä 20.-21.4. muun muassa “Ruoka ja valta” sekä “Maakaappaukset ja Suomi” -tapahtumien yhteydessä. Kiitos osallistumisesta ja hyvistä keskusteluista! Ohessa vielä tunnelmia keskustelusta Brasilian Maattomien liikkeen MST:n Ednalvan kanssa: Image

Maattomien ystävät toimii maakysymykseen liittyen niin Suomessa kuin kansainvälisesti, tukien maattomien maatyöläisten ja pienviljelijöiden järjestöjä ja liikkeitä niiden oikeuksien ja poliittisen voiman vahvistamiseksi. Järjestömme on pieni mutta kunnianhimoinen: näemme että moninainen pienviljely voi toimia sekä oikeudenmukaisena että ekologisesti kestävänä tapana tuottaa ruokaa maailman väestölle. Kuten La Via Campesinan slogan kuuluu: “pienviljelijät viilentävät ilmastoa!” Toimimme melko vapaasti ja verkostomaisesti, ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kansalaistoimintaan moninaisin tavoin.

Tässä tiedoksi tavat osallistua järjestön toimintaan tai sen seuraamiseen:

*Yhdistyksen avoin tiedotuslista (noin 1-2 viestiä viikossa)
maattomien-y (at) helsinki.fi
Liity listalle lähettämällä sähköpostistasi osoitteeseen majordomo (at) helsinki.fi sähköpostin viestikentässä seuraava viesti:
subscribe maattomien-y
(otsikko tyhjä)

*Facebook-ryhmä: Seuraa Maattomien ystäviä facebookissa ja jaa myös ystävillesi!
Ryhmä löytyy osoitteesta:
http://www.facebook.com/pages/Maattomien-yst%C3%A4v%C3%A4t-ry/167222929994384

*Liity jäseneksi
Maattomien ystävät toivottaa uudet jäsenet, toimijat sekä lahjoitukset lämpimästi tervetulleeksi. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin. Jäsenmaksumme on 20 euroa vuodessa (10 e vähävaraisille) Pidämme avoimia kokouksia noin viidesti vuodessa. Tarkemmat ohjeet liittymiseen:
https://maattomienliike.wordpress.com/liity-jaseneksi/

*Seuraava kokous
Pidämme seuraavan avoimen kokouksen keskiviikkona 15. toukokuuta klo 18 alkaen Kurvin kirjassa Helsingissä. Osoite on Hämeentie 48

*Ota yhteys
Mikäli haluat kysyä toiminnasta tai aktivoitua yhdistyksen toiminnassa jollakin tavalla, voit lähettää sähköpostia vastauksena tähän viestiin tai  suoraan osoitteeseen maattomien-valm (at) helsinki.fi, jota lukee aktiivijäsenet. Mikäli sinulla on ajatuksia millä tavoin haluaisit toimia tai minkälaiseen toimintaan haluaisit osallistua, kerro siitä meille!

*Blogi:
yhdistyksen blogi löytyy osoitteesta, josta löytyy mm. Kepan kanssa yhteistyössä tehty “Kaapattu maa” -raportti https://maattomienliike.wordpress.com/2012/11/19/maakaappaajat-raportti/
Sitä päivitetään harvakseltaan. Voit myös tarjota meille kirjoituksia.

*Voit myös allekirjoittaa yhteistyökumppanimme Changemakerin vetoomuksen valtion omistajapolitiikan muuttamiseksi: http://www.changemaker.fi/kaapparitkuriin tai vaatia yhtiövaltaa kuriin globaalin kansalaisjärjestön yhteiskampanjan sivuilla: http://www.stopcorporateimpunity.org/

Maakaappaajat-raportti

November 19, 2012

Maattomien ystävien toimijat olivat mukana tekemässä Kepan uutta ajankohtaiskatsausta maakaappauksista. Sen mukaan vuodesta 2007 tilanne maattomille ja pienviljelijöille on ollut vaikea, kun globaali agribisnes ja kaivosteollisuus on levittänyt toimintaansa.

Pahimmat suomalaistoimijat ovat Stora Enso ja Neste Oil, mutta myös kehitysyhteistyövaroin rahoitetun Finnfundin olisi aika muuttaa toimintatapojaan. Yhteisöjen oikeuksia pitäisi parantaa, ja yhtiöiden velvollisuuksia ja vastuita lisätä.

Voit ladata raportin pdf:n suoraan tästä

Red Forest Hotel makers respond to Stora Enso claims

October 8, 2012

The Stora Enso Bulletin for Stakeholders has awoken some controversy in recent weeks. The Red Forest Hotel moviemakers that were on the field documenting the entrance of Stora Enso in Guangxi takes a closer look at some of the statements. Some of the questions below are now awaiting reply from the company.

Response to Stora Enso’s Guangxi Bulletin for Stakeholders

Red Forest Hotel documentary director & producer Mika Koskinen
8 October 2012
Since Stora Enso has been actively spreading this bulletin to its stakeholders and people who have watched our documentary Red Forest Hotel, we would like to comment on it and ask Stora Enso
some questions:

1) Why do you use words like “claim” and “make allegations” when the documentary shows clear evidence and local people’s testimonies of violence, death and environmental tragedy?

2) Stora Enso just recently (September 11, 2012) released the final UNDP report (already dated April 27, 2012) which says: “As of August 2010, SEGX had contracted a total of 84,627 hectares of land with an additional 41,258 hectares offered by city governments, a total of 125,885 hectares.” In your bulletin you say you have only leased 90,000 hectares. What is the truth? How much
land you hold now? Why is this and other information in the UNDP report so old? How many of these land deals have been pushed through by middle-men?
After the research by RRI (October 2010) showed clear evidence that people’s land had been grabbed, how many of your land deals have been investigated by independent
reviewers? How many of the previous land owners have had the right to say no?

3) What do you mean by saying that you “will seek to incorporate UNDP recommendations into your sustainability agenda”? People have been deprived of their land. It is a sad testimony of Stora Enso land policy that you can only promise to “seek to incorporate UNDP recommendations into your sustainability agenda”, while the recommendations are the outcome of a process solely funded by Stora Enso. The whole UNDP report is outdated and has no field research from recent years that you said it would have. How is it possible that Stora Enso entered into the conflictual land deals, as it states in your bulletin that “China has a long history of land disputes”? Did the company not know about these disputes when entering China? Does the company think that entering a context with
land disputes by buying up large tracts of land represents responsible business?

4) How will you compensate for the violence, deaths and environmental terror caused by your project where some of the poorest people in China have been displaced from their
only resource, the land that they and their families have often farmed for centuries? Who will independently review this process?
How will you ensure that you return the land to the rightful owners in every instance where violence, misleading information or other dirty tricks have been used to obtain the land?

5) Do you think it is the right thing to do to “buy out most of the intermediaries”, thereby giving financial benefit to the middlemen who have been involved in the beatings? Can you please make public all land deals and all compensation to middlemen so as to make transparent who has gained and who has lost in this scramble for land in Guangxi?

6) The main claim of the film is that monoculture tree plantations do not work. That is also the root of your problems in China, South America, everywhere. Lack of biodiversity is
where all the environmental and social problems start. Life (people, animals, plants) does not survive within homogeneous industrial plantations which are constantly cleaned, clear-cut,
fertilized and rebuilt. Even though the company manages to establish some generations of eucalyptus, the land will have lost its fertility in some decades. The company is in the business of creating moon landscapes by the year 2050 on some of the world’s most fertile land, when global food chains will be in severe stress anyway due to water scarcity, climate change and population growth.
Even if Stora Enso’s project created 30 thousand jobs, this would be small compared to the people whose livelihoods are negatively affected by it. The project affects 730 village communities that
have 3 million people directly affected by the project. There are 6 million people all together in the area and 50 million people in the province. (Global Responsibility Stakeholder Magazine 2011, page 19) As studies in Brazil have shown, it is seldom the dispossessed farmers that will gain employment by the forestry company (see eg. Kröger 2008). Eucalyptus, an Australian species, has no connection to the local people or ecosystems. What can people do when a foreign plant sucks up their water sources and prevents them from planting their own crops? People have no choice but to move out. We have already seen this happen eg. in Brazil and Uruguay, where expanding eucalyptus plantations have forced hundreds of thousands of former small & family farmers to live in urban poverty in fast growing cities. How will you fix the environmental damage caused by the eucalyptus plantations? Stora Enso, you fail to show any real evidence that you are fulfilling your responsibility and that your project is not harming the people and the ecosystem in Guangxi. We demand that the nature of Stora Enso’s land deals and tree planting project is exhaustively and independently reviewed and changed before any financier allows the Stora Enso investment to proceed.

The Red Forest Hotel filmmakers
info (at) redforesthotelthemovie.com
Phone (Finland) +358 41 720 6209
http://www.redforesthotelthemovie.com

9.10. Land Grabs in the Global South -seminar at Kepa

October 8, 2012

INVITATION to event in english

Tervetuloa Land Grabs in the Global South – Current Challenges and Possible Solutions –keskustelutilaisuuteen Kepaan tiistaina 9.10. klo 14-16 (huom. aika).

Keskustelutilaisuudessa mosambikilaisen Justiça Ambiental-ympäristöjärjestön johtaja Anabela Lemos kertoo kuinka suuryritysten toiminta vaikuttaa paikallisyhteisöjen tilanteeseen Mosambikissa. Laajemmin aiheesta keskustelevat tutkija Markus Kröger Helsingin yliopistosta ja Maattomien Ystävien puheenjohtaja Otto Bruun. Ulkoasiainministeriön neuvonantaja Pekka Seppälä kertoo, miten Suomi pyrkii kehityspolitiikassaan ratkaisemaan maakaappauksiin liittyviä haasteita.

Tilaisuus järjestetään Kepan Dialogi-kokoushuoneessa ja on avoin kaikille. Ilmoittautumiset 8.10. mennessä jasenpalvelut (at) kepa.fi. Tilaisuus järjestetään englanniksi.

Kepan osoite: Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki

Stora Enso: Rethink now

April 25, 2012

We will be publishing the critique of small shareholders and foreign guests at this forum in days to come. First out, Flavio Pazos from World Rainforest Movement

24.4.2012 / Stora Enso Annual General Meeting, Helsinki

Hello, my name is Flavio Pazos and I come from Uruguay.

My country is a land of grasslands, with rich soils traditionally oriented to food production. I´m representing social organizations fighting against the expansion of monoculture tree plantations in Uruguay and in the world.

The promotion of large-scale fast-growing monoculture tree plantations by our governments started some years ago. Today these plantations occupy over one million hectares of land.

Throughout these years, tree plantations has destroyed our grasslands and aquifer replenishment areas, surrounded grazing lands, left populations in isolation and made any agricultural production almost impossible.

Montes del Plata, a joint venture created by Arauco and Stora Enso, owns almost two hundreds and fifty thousands hectares of land in Uruguay. Stora Enso is currently constructing one of the largest pulp mills in the world.  This mill is being built in southwest Uruguay, the centre of our country’s dairy industry. In a secret investment contract revealed last year, the national government has granted a series of exclusive and extraordinary benefits to Montes del Plata, to Stora Enso.

If Stora Enso has nothing to hide, why Stora Enso had signed a secret agreement with a confidential clause?

The benefits include the government’s pledge that it will permit the planting of one hundred thousand hectares of eucalyptus within a two hundred kilometers radius of the future mill.

To do this, the authorities will have to reclassify the soils on lands that up until now have served for the successful production of food. This move enormously benefits to Montes del Plata, since it will significantly cut transportation costs.

These are legal activities, but are social and environmental crimes.

Stora Enso is a world land grabber, in China, in Brazil and also in Uruguay. Stora Enso is destroying not only our land but our future. This company belongs to you.

So I have the duty to say that you are committing environmental and social crimes all over the World.

Just to have more Money. Just to produce more tissue paper. May be your tissue paper is useful to clean your hands. But it won’t help you to clean your consciousness. May be some day you will want to do that. In order to do that, you should now rethink what you are doing.